İdari İşler Sorumlusu Nedir?

İdari İşler Sorumlusu Nedir?

İdari İşler Sorumlusu Ne Demek?

İdari işler sorumlusu; bir firmanın kuruluşu ve işleyişi için önemli olan hususları takip eden, işin gereklerine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayan ve iş geliştirilmesinde rol alan kişiye verilen mesleki unvandır.

İdari İşler Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görevleri çalışılan sektöre göre değişebilen idari işler sorumlusunun başlıca görevleri şu şekildedir:

 • Kalite yönetim sistemi doğrultusunda faaliyetleri yönetmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak,
 • Sistem yönetimi alanında veri güncellemesi yapmak,
 • İdari işlerle alakalı bilgi sistemlerini yönetmek,
 • Raporlama ve bütçeleme faaliyetlerini yürütmek,
 • Malzemelerin ve ortak kullanım alanlarının yönetimini yapmak,
 • Çalışan ulaşımını ve servis hizmetlerini yönetmek,
 • İkram ve yemek hizmetlerini yönetebilmek,
 • Hijyen, temizlik ve çevre hizmetlerinin yönetimini yapmak,
 • Bütçe gerçekleştirmelerini takip etmek,
 • Mesleki gelişime ilişkin bir takım faaliyetleri yerine getirmek,
 • İdari işlerle ilgili kendisine verilen tüm görevleri yerine getirmek.

İdari İşler Sorumlusu Nasıl Olunur?

İdari işler sorumlusu olmak için üniversitelerin ilgili fakültelerinde ve meslek yüksekokullarında bulunan lisans ya da önlisans programlarından mezun olmak gerekir. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi gibi bölümler tercih edilebilir.