İnsan Kaynakları Şefi Nedir?

İnsan Kaynakları Şefi Nedir?

İnsan Kaynakları Şefi Ne Demek?

İnsan kaynakları şefi, görev aldığı kurumun hedefleri doğrultusunda insan kaynakları politika ve süreçlerinin geliştirilmesi ile performans değerlendirme, kariyer planlama ve ücretlendirme işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde aktif rol alır.

İnsan Kaynakları Şefi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kurumun insan kaynakları prosedür ve stratejilerini geliştirmek ve uygulamak,
 • Personel seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Personel bağlılığını artıracak ve kurum içi iletişimi kuvvetlendirecek stratejiler geliştirmek,
 • Kurumun etkin ve verimli çalışma sistematiğinin oluşturulması için analizler yürütmek,
 • Yeni personelin oryantasyon ve adaptasyon süreçlerinde aktif rol almak,
 • İş hukuku süreçlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda yürütmek,
 • Kurum içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Personelin mesleki gelişimini destekleyen eğitimler düzenlemek ve uygulamak,
 • Performans yönetim sisteminin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Puantaj kontrolü ve takibini yürütmek,
 • Bordro ve özlük süreçlerini yönetmek ve kontrol etmek,
 • Ücretlendirme ve yan haklar ile bütçe planlama süreçlerini yönetmek,
 • İş ve süreç analizleri yaparak gerekli iyileştirmelerin uygulanmasını sağlamak,
 • Aylık ve dönemsel insan kaynakları faaliyet raporları ile istatistikleri oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluğu sağlamak ve kontrol etmek.

Nasıl İnsan Kaynakları Şefi Olunur?

İnsan kaynakları şefi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Psikoloji, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Şefinde Olması Gereken Özellikler

 • Yönetim ve liderlik yeteneğine sahip olmak,
 • Proaktif ve sonuç odaklı çalışma yeteneği göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Mesleğe dair mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Etkili iletişim yeteneği sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.