İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Nedir?

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Nedir?

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Ne Demek?

İnsan kaynakları uzman yardımcısı, bağlı bulunduğu kurumun işe alım, ücret ve yan haklar ile kariyer yönetiminde rol alır. İnsan kaynakları süreçleri ile prosedürlerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesinde departman yönetimine destek verir.

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Tüm insan kaynakları süreçlerinin yasal mevzuatlar ve kurum prosedürlerine uygunluğunu sağlamak,
 • Personel özlük dosyalarının ilgili kanunlara uygun tutulması, kontrolü ve güncelliğini sağlamak,
 • Personelin izin işlemlerini takip etmek,
 • Ücretlendirme ve bordrolama süreçlerine destek vermek,
 • Puantajları kontrol ederek, personel ücretlerini puantaj sistemine kaydetmek,
 • Kariyer portallarında iş ilanlarının oluşturulması ile takibini sağlamak,
 • İş başvurularını değerlendirmek ve mülakat süreçlerinde bulunmak,
 • İşbaşı ve oryantasyon eğitimlerinin organize edilmesinde ilgili yöneticiye destek vermek,
 • Personel iş sözleşmelerinin, yönetmelik ve prosedürlere uygunluğunu kontrol etmek,
 • Disiplin süreçlerini insan kaynakları politikaları ve İş Kanunu çerçevesinde yürütmek,
 • Aylık veya dönem sonu faaliyet raporlarını zamanında ve eksiksiz olarak düzenlemek ve üst yönetime iletmek,
 • SGK ve İş Kurumu gibi resmi kurumlara iletilmesi gereken evrakları hazırlamak ve ulaştırmak,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tedbirler almak ve uygulamak.

Nasıl İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Olunur?

İnsan kaynakları uzman yardımcısı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekir.

İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısında Olması Gereken Özellikler

 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş Kanunu, SGK ve diğer ilgili yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.