Kalite Güvence Müdürü Nedir?

Kalite Güvence Müdürü Kimdir?

Kalite güvence müdürü; şirketin ürün ve çalışanlar için kalite düzenlemeleri oluşturmasına yardımcı olur. Personel, ürün, hizmet ve süreçlerin müşteri ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için çalışır.

Kalite Güvence Müdürünün Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kalite konularını denetlemek ve raporlamak için prosedürleri belirlemek,
 • Stratejik plan ve incelemeler yaparak, kalite güvence operasyonel hedeflerine ulaşmayı sağlamak,
 • Üretim, verimlilik, kalite ile müşteri ve hizmet standartlarını uygulamak,
 • Problemleri tanımlamak ve çözmek,
 • Sistem iyileştirmelerini belirlemek ve gerekli durumlarda değişimler uygulamak,
 • Yıllık bütçeleri hazırlamak,
 • Kârlılığı maksimize etmek için hedefleri yönlendirmek,
 • Tehlike analizleri yaparak kalite güvence planları geliştirmek,
 • Ürün ve kalite özelliklerini belirleyerek kalite süreçlerini doğrulamak,
 • Denetçi, teknisyen ve diğer personeli denetlemek ve yönlendirmek,
 • Ürün, şirket, sistem, uyumluluk ve gözetim denetimlerini tamamlayarak ürün kalitesini korumak ve geliştirmek,
 • Müşteri şikayetlerini araştırmak ve çözüm önerileri getirmek,
 • Ürün ve mühendislik tasarımları geliştirmek için diğer yönetim üyeleriyle iş birliği yapmak,
 • Tüm yasal standartların yerine getirildiğinden emin olmak,
 • Personel işe alımını gerçekleştirmek,
 • Trendleri ve kalite yönetimindeki gelişmeleri inceleyerek iş bilgilerini güncellemek,
 • İş başarılarına değer katmak için yeni fırsatlar keşfetmek.

Nasıl Kalite Güvence Müdürü Olunur?

Sektörler, faaliyet yaptıkları iş sahasına göre Mühendislik, Eczacılık, Kimya gibi farklı bölümlerden lisans derecesi ile mezuniyet kriteri aramaktadır.

Kalite Güvence Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Karmaşık verileri anlama ve değerlendirme becerisi göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.