Kalite Sistem Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Kalite Sistem Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Kalite Sistem Yöneticisi / Yönetmeni Ne Demek?

Kalite sistem yöneticisi; bir firmanın verdiği hizmetlerin, ortaya çıkardığı ürünlerin amacına uygun olmaları ve gereksinimleri karşılayabilmelerini sağlayan kişidir. Bu pozisyonda çalışan kişilerin sorumluluk alanları oldukça geniş olabilmektedir. Kalite standartlarının karşılanması, ürünlerin bu standartlara uygun olarak hazırlanması, bu konular hakkında ilgili raporların hazırlanması gibi süreçler ve bu süreçlerin idaresi de kalite sistem yöneticisi görev tanımı içerisinde yer almaktadır. Kalite yönetim sisteminin doğru bir şekilde çalışması, burada görev alan kişilerin performansları gibi konuların takibini yapmak da bu meslek dalının sorumlulukları içerisine dahildir.

Kalite Sistem Yöneticisi / Yönetmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kalite sistem yöneticisi ne iş yapar, sorusuna bu kişilerin birincil görevlerinin kalite yönetim sisteminin kontrolü ve ürünlerin kalite standartlarına göre hazırlanması, şeklinde yanıt verilebilir. Ayrıca bu meslek grubunda çalışan kişilerin aşağıda bahsedilen sorumlulukları yerine getirmesi de beklenir:

 • Bağlı bulunduğu firmanın kalite ile ilgili süreçlerinin planlamasını yapmak.
 • Üretilen ürünlerin ya da verilen hizmetlerin müşterilerin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını araştırmak.
 • Dış tedarikçilerin satış personelleri ile iletişime geçerek satılan ürünlerin kalite gereksinimlerini analiz etmek.
 • Kaliteye ek olarak hem sağlık hem de güvenlik alanında da ilgili standartları belirlemek.
 • Üretim süreçlerinin takibini yapmak ve süreçlerin ilgili şartlara uygun olup olmadığının belirlemek.
 • Gerektiğinde bireysel, gerektiğinde takım halinde çalışabilmek.
 • Üretimin verimini artırmak için bu bölümde çalışan personellerin değerlendirmesini yapmak.
 • Kalite sistem modelinin performansını değerlendirmek, firmaya sağladığı kârı hesaplamak ve eksiklikleri tamamlamak.
 • Gerektiğinde bu sistemde değişiklikler yapmak ve bu değişikliklerin etkilerini araştırmak.
 • Araştırmalarından elde ettiği verileri rapor şeklinde hazırlayabilmek ve bunları ilgili kişilere sunabilmek.
 • Alanı ya da sektörü için gerekli olan eğitimlere ve seminerlere katılmak.

Ayrıca sorunların çözümü konusunda hızlı ve pratik olmak da yine kalite sistem yöneticisi sorumlulukları içerisinde yer almaktadır.

Kalite Sistem Yöneticisi / Yönetmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kalite sistem yöneticisi nasıl olunur, sorusu için ilk ve en temel aşama, gerekli eğitimlerin alınmasıdır. Bu bağlamda bu meslek dalında çalışmak isteyen kişiler için üniversitelerin herhangi bir bölümünü tamamlamak yeterlidir. İşletme, Üretim Kalite Kontrol, Fizik, Matematik, Mühendislik, Gıda Bilimi ve Teknoloji gibi bölümlerden mezun olan kişiler de kalite sistem yönetmeni olabilirler. Ancak bu bölümlerden mezun olmayan kişilerin bu meslek için gerekli olan eğitimleri özel kurslar ile alması beklenebilir. Kalite sistem yöneticisi olmak isteyen kişiler, bu mesleğin eğitimlerinin de içerisinde yer aldığı üniversitelerde 4 yıllık İşletme lisans eğitimi ya da 2 yıllık Üretim Kalite Kontrol ön lisans eğitimini alabilirler. Bu bölümlerden mezun olmak, iş başvurularında adayları ön plana çıkarabilir. Kalite yönetmeni olarak özel eğitim kurumlarından alacağınız eğitimlerde; veri kalitesi, iç denetim, iş sağlığı ve güvenliği, istatistiksel süreç kontrolü, gıda güvenliği, risk yönetimi gibi alanlar bulunmaktadır. Yer almak istediğiniz sektöre uygun eğitimleri, özel kurslar dahilinde seçebilirsiniz. Mezun olduğunuz lisans dalına bağlı sektörlerde de bu pozisyonda çalışmak üzere kariyerinizi şekillendirebilirsiniz.

Kalite Sistem Yöneticisi / Yönetmeni Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Kalite sistem yönetmeni olarak çalışmak isteyen kişilerde olması gereken temel özelliklerin içerisinde kalite sistem yöneticisi eğitimi alınmış ve alınan eğitimin belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Bu meslek dalı için aranan diğer özellikler şöyle sıralanabilir:

 • Hem sözlü hem de yazılı iletişim becerilerinin gelişmiş olması,
 • Sonuç ve çözüm odaklı olabilmesi, ortaya çıkan sorunları hızlı ve pratik bir şekilde çözebilmesi,
 • Hem sektör hem de alanına dair gerekli bilgisayar programlarını kullanabilmesi,
 • Microsoft Office programlarına hakim olması,
 • Rapor hazırlama ve sunum yapma becerilerinin gelişmiş olması,
 • Takım ve bireysel çalışmalara uyum sağlayabilmesi,
 • Hem sektör hem de alanı konusunda gelişmelere açık ve yenilikçi olması,
 • Analitik düşünebilmesi ve zaman yönetimi konusunda başarılı olması,
 • Yasal standartlara hakim olması ve bu doğrultuda çalışabilmesi,
 • Liderlik vasfına sahip olması.

Bu özellikler sektörün özel gereksinimlerine göre de şekillenebilir.

Kalite Sistem Yöneticisi / Yönetmeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Kalite sistem yöneticisi olmak isteyen kişilerden talep edilen en önemli husus, eğitim şartının yerine getirilmesidir. Buna ek olarak aranan özellikler ya da sahip olunması gereken beceriler, sektörden sektöre ve firmadan firmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Kalite sistem yönetmeni kişilerden lisansın yanı sıra yüksek lisans eğitimi de istenebilir. Kalite sistem yönetmeni/ yöneticisi kişiler; hemen hemen pek çok şirkette ve sektörde çalışabilirler. Genellikle gıda, tekstil, elektronik, sağlık, otomotiv, kozmetik, imalat gibi alanlar bu meslek grubu için ön plana çıkan sektörler arasındadır. Bu meslek grubundaki kişiler, ofis ortamında çalışabilecekleri gibi sahada da görev alabilirler. Büyük ekipler ile birlikte saha çalışmaları yürütebilirler. Kalite sistem yöneticisi maaşları, tercih edilen sektöre ve firmaya göre değişebilir. Ayrıca bu meslekte elde edilen tecrübe ve deneyimlere göre de maaş miktarı artabilir. İşe alım sürecinde kalite sistem yöneticisi mülakatları, pek çok firma tarafından sözlü bir şekilde yapılmaktadır. Farklı işe alım süreçleri uygulayan şirketler de olabilir. Siz de Kariyer.net’in birçok şehirde yayınladığı kalite sistem yöneticisi iş ilanlarını dilediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. İstanbul'da ikamet ediyorsanız İstanbul kalite sistem yöneticisi iş ilanları arasından tercih yapabilirsiniz.