Kanal Satış Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Kanal Satış Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Kanal Satış Yöneticisi / Yönetmeni Ne Demek?

Kanal satış yöneticisi nedir, sorusu için; bir firmadaki satış ekibini koordine ederek, bu firmanın ürettiği ürünlerin tüm kanallara dağıtılmasını sağlayan ve ekipleri müşterilere yönlendiren kişidir, tanımlaması yapılabilir. Firmaların satış bütçelerinin belirlenmesi ve bu bütçede yer alan hedeflere ulaşmak için gerekli takiplerin yapılması da kanal satış yöneticisi görev tanımı içerisinde yer almaktadır. Bu pozisyon dahilinde çalışan kişilerin sorumlulukları yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Pazar analizi ve satış stratejileri gibi konularda yetkin olmak ve bunları bünyesinde çalıştığı firmanın ürün ve hizmetleri için uygulayabilmek de kanal satış yönetmenliği yapan kişilerin yükümlü olduğu hususlar içerisindedir.

Kanal Satış Yöneticisi / Yönetmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kanal satış yönetmenliği pozisyonunda çalışmak isteyen kişilerin ilgili alanlarda eğitim almış olması, aranan şartlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Buna ek olarak kanal satış yöneticisi görevleri içerisinde bulunan diğer kalemler şu şekilde sıralanabilir:

 • Firmanın bağlı bulunduğu sektöre dair pazar araştırması yapabilmek.
 • İlgili olduğu konularda kendisini geliştirmek ve yenilikleri takip etmek.
 • Gerek eğitim gerekse gelişimi esnasında öğrendiği bilgileri, firmanın ürün ve hizmetleri için uygulayabilmek.
 • Bağlı bulunduğu firmanın satış hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşılması için ekipleri yönetmek.
 • Müşterilere ulaşmak ve ürünlerin tanıtımını yapmak ile görevli olan ekipleri ilgili kanallara yönlendirmek.
 • Teknik destek ya da personelleri geliştirmek için eğitim vermek ve onlara liderlik etmek.
 • Çalıştığı sektöre dair tüm inceliklere hakim olmak.
 • Sektör ve pozisyonu gereği kullanmak zorunda olduğu bilgisayar programlarına ve Microsoft Office programlarına hakim olmak.

Ayrıca rapor hazırlayabilme ve hazırlanan raporları sunabilme gibi ek işler de kanal satış yöneticisi sorumlulukları içerisine dahil edilmektedir.

Kanal Satış Yöneticisi / Yönetmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kanal satış yöneticisi nasıl olunur, sorusuna yanıt; lisans eğitiminin tamamlanması ve alanda tecrübe kazanılması, olarak verilebilir. Üniversitelerin 4 yıllık işletme, pazarlama gibi bölümlerinden mezun olan kişiler kanal satış yöneticiliği pozisyonunda çalışabilmektedirler. Çoğu firma için kanal satış yönetmenliği konumunda çalışacak kişilerin yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmaları da gerekmektedir. Bu yüksek lisans eğitim dalı firmanın kendi alanına göre değişebilir. Bazı küçük çaptaki firmalar bu pozisyon dahilinde çalışacak kişilerin önlisans programlarından mezun olmalarını da kabul edebilmektedir. Ancak bu kişilerin işe alım aşamalarında öne çıkabilmesi için satış, iletişim ve alanını ilgilendiren diğer konularda sertifika programlarına katılmaları faydalı olabilir.

Kanal Satış Yöneticisi / Yönetmeni Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Kanal satış yöneticisi olmak için kişilerin öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları, yani bu konuda gerekli eğitimi almış olmaları şarttır. Üniversite eğitimlerinin tamamlanmasından sonra ise kişi kendisini geliştirmek adına, alanıyla ilgili çeşitli kurslara katılabilir ve sertifika alabilir. Eğitim şartından sonra bir kanal satış yöneticisinde bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Satış ve pazarlama gibi alanlarda bilgi sahibi olmak.
 • Öğrenilen bilgileri, firmanın satışlarını artırmak için kullanabilmek.
 • Hem sektör bazında hem de sorumluluklarını yerine getirmek için kullanması gereken bilgisayar programlarına hakim olmak.
 • Firmanın satış hedeflerini belirleyebilmek, satış bütçelerini hesaplayabilmek.
 • Elde ettiği verileri ya da hazırladığı teklifleri raporlayabilmek ve bunları üst düzey yöneticilere sunabilmek.
 • Liderlik vasfına ve yüksek iletişim becerilerine sahip olmak.
 • Zaman yönetimi konusunda başarılı olmak.
 • Ortaya çıkan problemleri çözme konusunda pratik ve hızlı olmak.
 • Gerek bireysel gerekse takım olarak çalışabilme durumlarına uyum sağlayabilmek.
 • Hem satış hem de pazarlama gibi departmanlar ile birlikte eş zamanlı çalışabilmek ve buradaki çalışmaları doğru bir şekilde yönetebilmek.
 • Aldığı pazarlama eğitimi sayesinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve reklam gibi organizasyonlarını kontrol edebilmek.
 • Gerektiği zaman yeni stratejiler ya da satış teknikleri geliştirebilmek ve bunların satışlara olan etkisini takip edebilmek.

Kanal Satış Yöneticisi / Yönetmeni İşe Alım Şartları Nelerdir?

Kanal satış yöneticisi olarak çalışmak isteyen kişiler için işe alım şartlarının başında eğitim seviyesindeki yeterlilik gelmektedir. Genel olarak kanal satış yöneticisi mülakatları kapsamında kişinin aldığı eğitimler ve elde ettiği tecrübeler değerlendirilmektedir. Ayrıca pek çok firma için kişinin İngilizce ya da farklı bir dil biliyor olması da tercih sebepleri arasında yer almaktadır. Bazı büyük firmalarda ise İngilizce bilinmesi zorunlu olup, ikinci dilin bilinmesi de tercih edilme şansını artıran özelliklerdendir. Kanal satış yönetmenliği yapacak olan kişileri işe alırken erkek adaylar için askerliklerini tamamlamış olmaları şartı aranmaktadır. Ayrıca bu pozisyonda çalışacak kişilerden üretken ve sonuç odaklı olmaları, yeniliklere açık olmaları ve öğrendiklerini ilgili yerlerde kullanabilmeleri de beklenmektedir. Kanal satış yönetmeni olan kişiler; gıda, tekstil, telekomünikasyon gibi pek çok sektörde hizmet veren firmaların bünyesinde çalışabilirler. Ofis ortamında çalışabilecekleri gibi sahada ekiplerle birlikte de hizmet verebilmektedirler. Kanal satış yöneticisi maaşları da kişin tecrübesine ve tercih ettiği sektöre göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca maaş tutarlarında, firmadan firmaya göre de değişiklik söz konusu olabilmektedir. Çoğu firma bu meslek dalı için genel olarak sabit maaşa ek olarak prim sistemini benimsemiştir. Siz de dilediğiniz zaman Kariyer.net’in Türkiye’nin dört bir yanında aktif olan kanal satış yöneticisi iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. İstanbul ilinde ikamet ediyorsanız İstanbul kanal satış yöneticisi iş ilanlarını değerlendirebilirsiniz.