Kurumsal Satış Temsilcisi Nedir?

Kurumsal Satış Temsilcisi Ne Demek?

Çalıştığı firmanın hizmet alanını, ürünlerini veya hizmetlerini müşterilere tanıtan meslek çalışanıdır. Müşterilerle pozitif ilişkiler kurarak satış hacminin artmasından sorumlu olan kişiye kurumsal satış temsilcisi denir. Hizmet verdiği kurum için satış stratejileri belirleyerek müşteri portföyünü genişletmeden sorumlu olan kurumsal satış temsilcisi, potansiyel alıcılarla güçlü ilişkiler kurar. Kurumun mevcut müşterilerine düzenli ziyaretler düzenler ve yeni müşteriler için piyasa araştırması yapar. Hem çalıştığı kurum hem de kurumun hizmet ya da ürünleri hakkında bilgiler vererek satış işlemlerinin arttırılmasını sağlar.

Kurumsal Satış Temsilcisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kurumsal satış temsilcisi, çalıştığı kurumun vizyon ve kriterlerine uygun olarak yeni müşteriler kazanmak için gerekli çalışmaları yaparak satış hacminin artmasından sorumludur. Ayrıca kurumsal satış temsilcisinin başka görevleri de vardır:

  • Kurumun satışa sunduğu hizmet ya da ürünleri hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
  • Satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek,
  • Kurumsal müşteri portföyü oluşturmak ve genişletmek için çalışmalarda bulunmak,
  • Kurumsal müşterilerin istek ve şikayetleri doğrultusunda raporlar hazırlayarak üst yönetime sunmak,
  • Düzenli olarak kurumsal müşterileri ziyaret etmek ve ihtiyaçlarını değerlendirmek,
  • Kurumsal tanıtım ve reklam faaliyetleriyle ilgili program ve etkinlikler düzenlemek, yer alır.

Kurumsal Satış Temsilcisi Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme ve Mühendislik Fakültesi bölümlerinden mezunsanız kurumsal satış danışmanı olarak çalışabilirsiniz.

Kurumsal Satış Temsilcisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ticari fuarlara katılarak çalıştığı firmayı ve firmanın ürün ya da hizmetlerini tanıtan kurumsal satış temsilcisi, satış süreci ve dinamikleri hakkında bilgi sahibidir. Kurumsal satış temsilcisi olmak için alınması gereken eğitimlerde Genel Hukuk Bilgisi, Genel İşletme, Genel Muhasebe, Pazarlama Teknikleri, Ekonomi, İktisat, İşletme, Uluslararası Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi dersler yer alır.