Mali Kontrol Uzmanı Nedir?

Mali Kontrol Uzmanı Kimdir?

Mali kontrol uzmanı, hizmet verdiği firmanın tüm mali işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Şirketin vergi yükümlülüklerinden amortisman giderlerine kadar, finansal bazdaki işlerin takibini yapar. Firmanın mali kaynaklarının verimli bir biçimde yürütülmesi mali kontrol uzmanının görev tanımı içerisinde bulunur.

Mali Kontrol Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Mali kontrol uzmanı, mali işler departmanı tarafından belli periyotlar ile hazırlanan raporları inceleyerek finansman yönetimi yapar. Diğer görevleri arasında şunlar yer alır;

  • Düzenlenen vergi beyannamelerinin gönderilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
  • Mali işler departmanı tarafından hazırlanan gelir gider tablosunu incelemek ve bir sonraki ayın giderlerini belirlemek,
  • Bordo kayıtlarının düzenli biçimde arşivlenmesini sağlamak,
  • Finansal raporlama konusunda mali işler müdür ve müdür yardımcılarına destek olmak,
  • Mali işlemler sürecinin akıcı bir biçimde devam etmesi için gerekli çalışmaları yürütmek,
  • Yapılan mali kontrol sonrasında ilgili departmanlara harcama için onay vermek.

Kimler Mali Kontrol Uzmanı Olabilir?

Üniversitelerin Maliye, İktisat ya da İşletme bölümlerinden, lisans ya da yüksek lisans seviyesinde mezun olan kişiler, kariyerlerini mali kontrol uzmanı olarak devam ettirebilir. Firmanın ihtiyacı doğrultusunda Kamu Yönetimi ve İstatistik mezunları da mali kontrol uzmanı olabilir.

Mali Kontrol Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde bulunan Maliye ve İktisat bölümleri finansal ağırlıklı dersler verir. Muhasebe tutma, gelir gider tablosu hazırlama gibi sektörde yardımcı olacak pek çok konuda öğrenciler yetiştirilir. Bölümlerin 4 yıl süren lisans eğitiminde, yasal mevzuatın öğrenilmesi açısından hukuk dersleri de eğitime dahil edilir.