Mali ve İdari İşler Müdürü Nedir?

Mali ve İdari İşler Müdürü Kimdir?

Kamu şirketleri ya da özel şirketlerin yönetim ve organizasyon süreçlerinin oluşturulmasından sorumlu kişilere mali ve idari işler müdürü denir. Finansal işlemlerinin kurum politikasına uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Mali ve İdari İşler Müdürünün Görevleri Nedir?

 • Şirketin ya da kurumun aylık ve yıllık bütçelerini hazırlamak ve idareye sunmak,
 • Satın alma ve lojistik departmanları ile koordineli olarak stok hareketlerinin ve maliyetlerinin kontrolünü yapmak,
 • Finansal projeler geliştirmek ve bu projelere uygun olarak iş planı, zaman çizelgesi ve bütçe hazırlamak,
 • Kurumun tüm harcamalarının kontrolünü sağlamak,
 • Kurumun bankalarla ilişkilerini yönetmek,
 • Müşteri ilişkilerini ve ortaya çıkan sorunları çözmek,
 • Şirket ya da kuruma ait tüm faturaların takibini yaparak ödemeleri zamanında gerçekleştirmek,
 • Vergi ve bordro işlemlerini yapmak,
 • Çalışanların konaklama, yemek, servis gibi işlemleri ile iş güvenliklerini sağlamak, mali ve idari işler müdürünün görevleri arasında yer alır.

Kimler Mali ve İdari İşler Müdürü Olabilir? 

Lise ve dengi okul mezunları üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine yeterli puan ile girerek mali ve idari işler müdürü olabilir. İktisat, işletme ve kamu yönetimi bölümlerinden mezun olanların tercih edildiği meslekte, eğitim kadar bu alandaki tecrübe de büyük önem taşır.

Mali ve İdari İşler Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerine girerek mali ve idari işler müdürü olmak isteyen kişilerin;

 • Davranış bilimleri
 • Üretim stratejisi ve üretim sistemi tasarımı
 • Pazarlama yönetimi
 • Yönetim bilgi sistemleri
 • Finansal yönetim
 • İstatistik
 • Sosyoloji
 • İşletme yönetimi
 • Ticaret hukuku
 • İnsan kaynakları yönetimi, alanlarında gerekli eğitimleri alması gerekir.