Mali İşler Müdürü Nedir?

Mali İşler Müdürü Nedir?

Mali İşler Müdürü Ne Demek?

Mali işler müdürü, bir kurumun tüm mali operasyonlarından sorumlu olan kişidir. Mali işler departmanının başında bulunan mali işler müdürü, kamu iştirakleri ve kamu kurumları ile özel şirketlerde çalışabilir.

Mali İşler Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mali işler müdürü, altında çalışan mali işler uzmanları ve mali işler sorumlularını denetlemek ve yönetmekle yükümlüdür. Mali tabloların incelenmesi ve finansal ilişkilerin yönetilmesi gibi birçok farklı alanla ilgilenen mali işler müdürünün görev ve sorumluluklar şöyle sıralanabilir;

 • Nakit akışı planlarını kontrol etmek,
 • Mali işler departmanının sistemli ve titiz çalışmasını sağlamak,
 • Mali tabloları denetlemek ve gelecek planları oluşturmak,
 • Kurum bütçesini oluşturmak ve denetlemek,
 • Kurumun mevduat, taşınmaz ve diğer değerlerini kontrol etmek,
 • Kurumun mali stratejisini belirlemek,
 • Departmanlara göre yıllık ve aylık bütçeleri belirlemek,
 • Mali süreçlerin yasal mevzuata uygun olup olmadığını denetlemek,
 • Bütçe ile ilgili güncellemeleri yapmak.

Mali İşler Müdürü Olmak İçin Gerekenler

Mali işler müdürü olmak isteyen kişilerin, öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İktisat ya da İşletme gibi bölümlerini tamamlaması gerekir. İşletme ya da iktisat mezunu olarak herhangi bir şirketin mali işler departmanında işe başlayan ve tecrübe kazanan kişiler, mali işler müdür olarak hizmet verebilir.

Mali İşler Müdüründe Olması Gereken Özellikler

Mali işler departmanından sorumlu olan mali işler müdürü, birçok kişiyi hem yönetmeli hem de denetlemelidir. Bu nedenle de işverenler, mali işler müdüründe genellikle liderlik özellikleri arar. Bunun dışında mali işler müdüründe aranan nitelikler şöyle sıralanır;

 • İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Analitik düşünebilmek ve sorunları hızlı çözümlendirmek,
 • Sistemli ve disiplinli çalışmak,
 • Lider özelliklerine sahip olmak,
 • Microsoft Office programlarına hakim olmak,
 • Analiz ve raporlama yapabilmek.