• Maaşlar

  • Nasıl Olunur?

  • Nedir?

  • Mülakatlar

  • İş ilanları

Müdür

Maaşlar

Henüz maaş bilgisi mevcut değil

Müdür maaş bilgisini tamamlamak için çalışıyoruz. Müdür pozisyonunda çalışıyorsan maaş bilgini girebilirsin.

Maaş Bilgisi Gir
Tüm İstatistikleri Gör

Müdür Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Müdür, çalıştığı firmanın bütçesinden ve idaresinden sorumludur. Gerektiğinde şirket bünyesinde yeni departmanlar oluşturmak ve personellerin talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapmak müdürlerin yetkileri arasında yer alır. Başta planlama müdürü ve proje müdürü olmak üzere birçok müdürlük görevi bulunmaktadır. Planlama müdürü, şirketin kısa ve uzun vadeli stratejilerinden sorumludur. Söz konusu stratejilerin takip edilmesi bütçe hazırlamak ya da hazırlanan bütçeleri onaylamak da planlama müdürünün görevleri arasında yer alır. Ek olarak planlama müdürleri üretim, verimlilik ve satış gibi konularda da söz sahibidir. Üretimi ve verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenmesinde ve giderilmesinde insan kaynakları ile ortak hareket ederler. Planlama müdürlerinin diğer görevleri; sipariş izleme raporlarını incelemek, stokları kontrol etmek, güncel personel listelerini hazırlamak ve fizibilite tekliflerini değerlendirmektir.

Bir diğer müdürlük görevi olan kalite kontrolden sorumlu müdür ne yapar sorusu hem müşteriler hem de çalışan personeller için hizmet süreçlerini yönetmek şeklinde cevaplanabilir. Kalite kontrol müdürü, fabrikalarda ve atölyelerde üretilen ürünleri ya da çeşitli kurumlar aracılığıyla müşterilere sunulan hizmetleri denetler. Müşterilerin telefon ve mail yoluyla bildirdikleri şikayetleri rapor haline getirir ve genel müdüre sunar. Kalite kontrol müdürlerinin temel hedefi, daha az maliyetle kaliteli ürünler üretmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Üretim kalitesi ve performans standardını belirleyen kalite kontrol müdürleri, ürünlerin sağlıklı ve güvenilir olmasından da sorumludur. 

Genel müdürün görev tanımı; şirketin belirlenen hedefler doğrultusunda büyümesini sağlamak, organizasyonları yönetmek ve faaliyet raporlarını incelemek şeklinde özetlenebilir. CEO adıyla da bilinen genel müdürler, hem şirket merkezinden hem de şirketin diğer şubelerinden sorumludur. Yeni ürünlerim satın alınmasına ve üretilmesine onay vermek, girdi kontrol formlarını gözden geçirmek, satış ve tanıtım stratejileri belirlemek de genel müdürün görevleri arasında yer alır. Genel müdürünün izinli olduğu günlerde tüm yetki ve görevler tasarım ve geliştirme müdürüne devredilir. 

Okul müdürünün görev ve sorumlulukları ise genel olarak idari işleri kapsar. Okul bünyesinde gerçekleştirilen gezileri, törenleri ve diğer etkinlikleri düzenlemek; okul aile birliğini yönetmek, eğitim ve öğretimin okul müfredatına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek; harita, pano ve bilgisayar gibi eğitim materyallerinin temin edilmesini sağlamak, okul müdürünün sorumlulukları arasındadır. Ayrıca gerekli evrakların onaylanması, okul müdürünün yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alır. Öğrencilerin izinleri, öğretmenlerin sağlık raporları ve karneler müdürün imzasıyla onaylanır. Bir eğitim kurumunda bir müdür olmasına karşın birden fazla müdür yardımcısı görev alabilir. Müdür izne çıkmadan önce müdür yardımcılarından birine vekalet verir. 

Genellikle özel şirketlerde muhasebecilerle birlikte çalışan satın alma müdürleri, şirketin en kaliteli ve en hesaplı ürünleri satın almasını sağlar. Satın alma departmanının başında bulunan satın alma müdürü, rapor hazırlayarak firmanın ihtiyaç duyduğu işgücü, hammadde ve makineleri genel müdüre sunar. 

Tüm Bilgileri Gör

Mülakatlar

Henüz mülakat bilgisi mevcut değil

Müdür mülakatlarını tamamlamak için çalışıyoruz. Müdür pozisyonunda mülakat deneyimin varsa mülakat bilgini girebilirsin.

Mülakat Bilgisi Gir

Müdür İş ilanları

Aktif iş ilanı bulunmuyor

Müdür pozisyonunda iş ilanı yayınladığında bu alanda görüntüleyeceksin. Benzer pozisyonlardaki ilanları incelemek ister misin?

İlanları İncele