Müdür Nedir?

Müdür Ne Demek?

Müdür, bir kurumun bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin kurallara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlayan üst düzey yönetici şeklinde tanımlanır. Müdür nedir sorusu, resmi dairelerde ve ticari kuruluşlarda yer alan tüm departmanların başında olan kimse şeklinde yanıtlanabilir. Müdür kimdir sorusu yanıtlanırken müdür pozisyonunda çalışan kişilerin görevlerine yönelik bilgi vermek gerekir. Müdür kime denir sorusunun cevabı da kişinin çalıştığı sektöre ve firmaya göre farklılık gösterir. Bazı firmalarda müdür yerine şef ya da amir kelimesi kullanılır. Şef ve amirlerin görev ve sorumlulukları müdürle aynıdır. 

Müdür Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Müdür, çalıştığı firmanın bütçesinden ve idaresinden sorumludur. Gerektiğinde şirket bünyesinde yeni departmanlar oluşturmak ve personellerin talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapmak müdürlerin yetkileri arasında yer alır. Başta planlama müdürü ve proje müdürü olmak üzere birçok müdürlük görevi bulunmaktadır. Planlama müdürü, şirketin kısa ve uzun vadeli stratejilerinden sorumludur. Söz konusu stratejilerin takip edilmesi bütçe hazırlamak ya da hazırlanan bütçeleri onaylamak da planlama müdürünün görevleri arasında yer alır. Ek olarak planlama müdürleri üretim, verimlilik ve satış gibi konularda da söz sahibidir. Üretimi ve verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin belirlenmesinde ve giderilmesinde insan kaynakları ile ortak hareket ederler. Planlama müdürlerinin diğer görevleri; sipariş izleme raporlarını incelemek, stokları kontrol etmek, güncel personel listelerini hazırlamak ve fizibilite tekliflerini değerlendirmektir.

Bir diğer müdürlük görevi olan kalite kontrolden sorumlu müdür ne yapar sorusu hem müşteriler hem de çalışan personeller için hizmet süreçlerini yönetmek şeklinde cevaplanabilir. Kalite kontrol müdürü, fabrikalarda ve atölyelerde üretilen ürünleri ya da çeşitli kurumlar aracılığıyla müşterilere sunulan hizmetleri denetler. Müşterilerin telefon ve mail yoluyla bildirdikleri şikayetleri rapor haline getirir ve genel müdüre sunar. Kalite kontrol müdürlerinin temel hedefi, daha az maliyetle kaliteli ürünler üretmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Üretim kalitesi ve performans standardını belirleyen kalite kontrol müdürleri, ürünlerin sağlıklı ve güvenilir olmasından da sorumludur. 

Genel müdürün görev tanımı; şirketin belirlenen hedefler doğrultusunda büyümesini sağlamak, organizasyonları yönetmek ve faaliyet raporlarını incelemek şeklinde özetlenebilir. CEO adıyla da bilinen genel müdürler, hem şirket merkezinden hem de şirketin diğer şubelerinden sorumludur. Yeni ürünlerim satın alınmasına ve üretilmesine onay vermek, girdi kontrol formlarını gözden geçirmek, satış ve tanıtım stratejileri belirlemek de genel müdürün görevleri arasında yer alır. Genel müdürünün izinli olduğu günlerde tüm yetki ve görevler tasarım ve geliştirme müdürüne devredilir. 

Okul müdürünün görev ve sorumlulukları ise genel olarak idari işleri kapsar. Okul bünyesinde gerçekleştirilen gezileri, törenleri ve diğer etkinlikleri düzenlemek; okul aile birliğini yönetmek, eğitim ve öğretimin okul müfredatına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek; harita, pano ve bilgisayar gibi eğitim materyallerinin temin edilmesini sağlamak, okul müdürünün sorumlulukları arasındadır. Ayrıca gerekli evrakların onaylanması, okul müdürünün yetki ve sorumlulukları içerisinde yer alır. Öğrencilerin izinleri, öğretmenlerin sağlık raporları ve karneler müdürün imzasıyla onaylanır. Bir eğitim kurumunda bir müdür olmasına karşın birden fazla müdür yardımcısı görev alabilir. Müdür izne çıkmadan önce müdür yardımcılarından birine vekalet verir. 

Genellikle özel şirketlerde muhasebecilerle birlikte çalışan satın alma müdürleri, şirketin en kaliteli ve en hesaplı ürünleri satın almasını sağlar. Satın alma departmanının başında bulunan satın alma müdürü, rapor hazırlayarak firmanın ihtiyaç duyduğu işgücü, hammadde ve makineleri genel müdüre sunar. 

Müdür Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir? 

Üretim müdürü ve pazarlama müdürü olmak için üniversitelerin iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstrisi bölümünden mezun olmak gerekir. Eğitim fakültesi ya da dil ve edebiyat bölümlerinin birinden mezun olanlar ise hem devlet okullarında hem de özel okullarda müdürlük yapabilir. Matematik, kimya, biyoloji ve coğrafya öğretmenleri lise seviyesindeki okullarda müdür olabilir. Bunun için TYT ya da YKS'den 60 ve üzerinde puan alınması gereklidir. Müdür olmak için hangi okul okunmalı sorusuna verilebilecek bir diğer yanıt ise mühendislik bölümüdür. Özellikle proje müdürü olmak isteyenler kimya mühendisliği, çevre mühendisliği ya da inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olmalıdır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan yasa değişikliğinden sonra Bankacılık ve Çalışma Ekonomisi bölümlerinden mezun olanlar da özel şirketlerde mesul müdür ve şube müdürü olarak çalışabilmektedir. İnsan kaynakları müdürü olmak için ise Uluslararası ilişkiler, Halkla İlişkiler, Sosyoloji ya da Psikoloji bölümlerinden biri okunmalıdır.  Kariyer.net sitesi farklı şehirler için size birçok iş ilanı sunar. Ankara müdür iş ilanları , Ankara'da yaşayanlar tarafından takip edilebilir.  

Müdür Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Belirtilen sayıda vesikalık fotoğraf, ikametgah kağıdı, sınav belgesi (müdürlük sınavından 60 üzeri puan alındığına dair belge) ve kimlik fotokopisi kamu kurumlarında müdür olmak için istenen gerekli evraklar arasında yer alır. Resmi bir kurumda müdür olarak çalışacak kişilerden arşiv kayıtlı adli sicil belgesi de istenmektedir. Okul müdürü olmak için kadrolu öğretmen olmak ve minimum 10 yıl boyunca çalışmak gerekir. Genel müdür olmak için ne gerekli sorusu ise müdür yardımcısı ya da üst düzey yöneticilik pozisyonunda deneyimli olmak şeklinde yanıtlanabilir. Müdür maaşları ise özel şirketlerde ve devlet kurumlarında farklılık gösterir. Maaşların belirlenmesinde görev yapılan kurumun özellikleri, iş kapasitesi, müdür pozisyonunda görev alacak kişinin eğitimi ve iş tecrübesi gibi faktörler etkili olur. 

Müdür İşe Alım Şartları Nelerdir? 

Özel şirketlerde müdür olmak için birtakım kriterlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu kriterlerin başında liderlik vasfına sahip olmak ve kriz anlarında doğru kararlar alabilmek gelir. Bunun dışında organizasyon becerisine sahip olmak da aranan temel nitelikler arasında yer alır. Yönetici yeterliklerine sahip olan kişiler, çalıştığı kurumda düzeni sağlayabilir ve çalıştığı şirketin hedeflerini gerçekleştirmesinde öncü rol oynayabilir. Müdür olarak görev yapabilmek için işe alım şartlarından bir diğeri iş tecrübesidir. Örneğin şube müdürü olmak isteyen kişilerin kamu kuruluşlarında minimum 10 yıl deneyimi olması gerekir. 

Hastane ve sağlık kuruluşlarında müdür olmak için ise dört yıllık Sağlık Yönetimi ya da Kamu yönetimi bölümlerinden mezun olunmalıdır. Özel hastanelerde ya da sağlık kurumlarında minimum 2 yıl boyunca müdür yardımcılığı yapmış olan kişiler önce mülakata sonra Şef ve Memur Görevde Yükselme sınavına girmelidir. Sözlü ve yazılı sınavda yüksek puan alanlar hastanede müdür olarak çalışabilir. Bir diğer seçenek ise adliyelerde yazı işleri müdürü olarak çalışmaktır. Adliye dışında kolejlerde ve diğer eğitim kurumlarında da yazı işleri müdürü olunabilir. Planlama müdürleri ise tekstil firmalarında, insan kaynakları ve danışmanlık hizmeti veren firmalarda ve fabrikalarda çalışabilir.

Müdür nerelerde çalışır sorusuna ise banka ve finans şirketleri şeklinde cevap verilebilir. Özel şirketlerde; kalite kontrol ve yönetim müdürü, yiyecek ve içecek hizmetleri müdürü, tanıtım müdürü, iş geliştirme müdürü ve özel kalem müdürü olarak çalışmak mümkündür. Müdür iş başvurusu yapmak isteyenler, Kariyer.net sayfalarında yer alan müdür iş ilanı seçeneklerini inceleyebilir. Farklı sektörlerde, çeşitli eğitim ve çalışma alanlarına göre müdür iş ilanları incelenerek başvuruda bulunulabilir. 

SONRAKİ KONU
Müdür Mülakatları