Muhasebe Personeli Nedir?

Muhasebe Personeli Nedir?

Muhasebe Personeli Ne Demek?

Kamuda ve özel sektörde mali işleri yöneten çalışanlara muhasebe personeli denir. Muhasebe personelleri, muhasebe departmanlarında görev yaparak şirketlerin muhasebe ile ilgili işlemlerini gerçekleştirirler. Mali işlemlerden sorumlu olan bu kişiler; Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi daireleri ile sürekli iletişim halinde çalışır. Muhasebe bölümü, kamu kurumları ve özel işletmeler için olmazsa olmaz birimlerdendir. Bu departmanda tüm finansal konuların yanı sıra yıllık bilançolar, fatura ve fişler, gelir ve gider tabloları da hazırlanır. Bu pozisyonda çalışan kişiler; vergi ödemelerini takip edip zamanında tahsilat yapma görevini üstlenirler. Bununla birlikte bağlı oldukları yönetici tarafından verilen işleri ve raporlamaları da yapmakla yükümlüdürler.

Muhasebe Personeli Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Muhasebe personelinin çalıştığı sektör veya kullanılan muhasebe programı ne olursa olsun, temel olarak yerine getirilen görevler benzerlik gösterir. Muhasebe personeli ne iş yapar sorusu şöyle yanıtlanabilir;

 • Bordro tahakkuk ve SGK prim hesaplamalarını yapmak,
 • Çalışanların fazla mesai, ek kazanç ve kesintilerini gerçekleştirmek,
 • Fişlerin kaydının tutup ilgili ERP programlarına veri girişi sağlamak,
 • Fatura ödeme ve oluşturma işlemlerini takip etmek,
 • Bazı işletmelerde irsaliye oluşturmak,
 • İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini hazırlamak,
 • Makbuz girişini kontrol etmek.

Muhasebe personeli iş tanımında; nakit, kredi ve gayrimenkul kaydını takip etme ve raporlama yer alır. Muhasebe personeli, çalıştığı kurumun mali tablolarının oluşturulmasını ve analiz edilmesini de sağlar. Bunu yaparken de borç ve alacak takibini dikkatli bir şekilde gerçekleştirir. Banka, çek ve senet hesaplarının takibi de muhasebe elemanının görevlerinden biridir. Muhasebe personeli, sorumluluğu altında olan tüm bilgi ve belgelerin güvenilir bir şekilde arşivlenmesini de sağlar. Bu kişi, tüm kurumlara karşı çalıştığı şirketi temsil eder. Muhasebe personeli görev tanımları arasında şunlar bulunur;

 • Şirketin veya kurumun bütçesini hazırlama,
 • Banka hesapları konusunda mutabakat yapma,
 • Firmanın tüm menkul kıymetlerini kontrol etme,
 • Muhasebe ile ilgili yazışmaları yapma,
 • Satıcı ve müşteri arasında cari mutabakat sağlama,
 • Şirket kasasının kontrol ve kaydını yapma,
 • Ürün ve hizmet karşılığında satıcılara ödeme yapma ve bunu faturalandırma.

Bununla birlikte kişi, firmanın nakit akışı raporlarını yöneticilerine sunmakla da yükümlüdür. Muhasebe bölümü yöneticileri, astı olarak çalışan personelden; muhasebe kayıtlarını, gelir ve gider tablolarını, nakit akışını, günlük, haftalık ve aylık mali raporları isteyebilirler. Bu pozisyonda çalışan kişi, rutin olarak yerine getirmesi gereken görevlerin yanı sıra yöneticisine raporlama yapmakla da yükümlüdür.

Muhasebe Personeli Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Muhasebe personeli nasıl olunur sorusu şöyle cevaplanabilir; üniversitelerin Muhasebe bölümlerinin yanı sıra İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi gibi lisans bölümlerinden mezun olmak şeklinde yanıtlanabilir. Bu alanda çalışmak için bu bölümlerde okumanın yanı sıra bilgisayar programlarına da hâkim olmak gerekir. Muhasebe personelinin bilmesi gerekenler arasında özellikle Microsoft Office programları ön plana çıkar. Excel kullanmayı bilmenin yanı sıra ERP muhasebe yazılımları hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekir. Bununla birlikte muhasebe personellerinin vergi hukuku, ticaret hukuku, muhasebe ve ekonomi hakkında bilgi sahibi olması avantaj sağlar.

Muhasebe Personeli Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Muhasebe personeli olarak çalışmak için bazı niteliklere sahip olmak gerekir. Bu özellikler şöyle sıralanabilir:

 • Üniversitelerin Ekonomi, Muhasebe, İktisat, İşletme ve Maliye gibi bölümlerinden mezun olmak.
 • MS Office programları ve muhasebe yazılımlarını kullanabilmek.
 • Ofis içerisindeki tüm malzemelere ve materyallere hâkim olabilmek.
 • Dikkatli, titiz ve detaylara önem vererek çalışmak.
 • Stres ile başa çıkabilmek.
 • Bir soru yaşandığında çözüm odaklı düşünebilmek.
 • Analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak.
 • Muhasebeyi ilgilendiren yasal mevzuatlara hâkim olmak ve güncel mevzuatları takip etmek.
 • Birim yöneticisinin kendisine verdiği tüm görevleri eksiksiz ve hatasız yerine getirmek.
 • Sorumluluk sahibi ve güvenilir olmak.

Muhasebe Personeli İşe Alım Şartları Nelerdir?

Tüm meslek gruplarının farklı bir görev tanımı ve farklı işe alım şartları bulunur. Muhasebe personeli olmak için de sağlanması gereken bazı şartlar yer bulunur. Bunlardan en önemlisi; bu pozisyonda çalışacak kişinin şirket için güvenilir bir aday olmasıdır. Firmanın tüm mali tablolarını, gelir gider ve hesap kaydını tutan muhasebeci, işi konusundaki tüm bilgileri yalnızca yöneticisi ile paylaşmalıdır. Dolayısıyla bu alanda çalışan kişilerin başka birimler ile ücret ve banka hesapları konusunda bilgi paylaşmaması gerekir. Bunun yanı sıra muhasebe konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmaları da bu personelin işe alım şartları arasında yer alır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte muhasebe işlemleri, bilgisayar aracılığı ile yapılmaya başlamıştır. Bu sebeple de mali kayıtların Excel programında tutulup işlenmesi, bu verilerin ERP programlarına aktarılması, muhasebe personelinin işe alım koşullarındandır. Fiş, fatura, vergi takibi ve tüm ödemeler konusunda muhasebe personelinden hatasız çalışması beklenir. Bunun sebebi de SGK, Maliye Bakanlığı gibi kurumlara bilgi akışı sağlanırken idari para cezaları ile karşı karşıya kalmamaktır. Bu nedenle çalışanların muhasebe kayıtları tutma konusunda son derece dikkatli ve titiz olması beklenir. Bu pozisyon tüm sektörlerde kendine bir iş bulabilir. Her şirketin mutlaka muhasebe departmanına ihtiyacı vardır. Bazı firmalar özel muhasebe şirketleriyle de çalışabilirler. Kamuda vergi dairelerinde, özel idarede ve belediyelerde görev alabilirler. Bu alandaki personeller, özel mali müşavirlerin yanında da görev alabilirler. Muhasebe personeli maaşları; kişilerin çalıştığı kuruma, iş yoğunluğuna ve firmanın ücret politikasına göre farklılık gösterebilir. Siz de dilediğiniz zaman Kariyer.net üzerinden muhasebe personeli iş ilanlarını inceleyebilirsiniz. İlanları il bazında da görebilirsiniz. Eğer İstanbul'da yaşıyor ya da o şehre taşınmak istiyorsanız İstanbul muhasebe personeli iş ilanlarına göz atabilirsiniz.