Mutemet Nedir?

Mutemet Nedir?

Nasıl Mutemet Olunur?

Muhasebe işlerinden anlamak bu işi yapmak için gerekli olan ilk şarttır. Bu mesleği yapmak için ilgili ticaret meslek liselerinden, yüksekokullardan veya ön lisans programlarından mezun olmak yeterlidir. Devlet dairelerinde bu pozisyonda çalışmak için memur olma şartlarını yerine getirmek gerekir. Özel bürolarda ve kurumlarda çalışmayı düşünenler ise iş ilanlarına başvurarak kariyer sürecini başlatabilir.

Mutemet Olmak İçin Gerekenler

  • Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak
  • Askerlikle ilişkisi bulunmamak (opsiyonel)
  • Muhasebe eğitimi almak

Mutemet Ne Demek?

Mutemet, çalıştığı kurumda para akışından ve para dağıtımından sorumlu kişiler adına çalışan kişilere denir. Devlet daireleri, bankalar, hastaneler vb. gibi kurumlar, bu mesleğin icra edildiği yerlerdir. Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir ve güven ehli adam anlamına gelmektedir. Bu mesleği yapanlar, çalıştığı yere göre farklı unvanlara sahip olur. Maaş yetkilisi, muhasebe yetkilisi ya da harcama yetkilisi bu unvanlardan bazılarıdır.

“Mutemet nasıl olunur?” ve “Mutemet olma şartları” gibi merak ettiğiniz detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Mutemetlik Biriminin Görevleri

  • Muhasebe yetkilisi adına muhasebe işlerini yapmak
  • Maaşların dağıtılması
  • Kaynakların mevzuatlara uygun harcanıp harcanmadığını kontrol etme
  • Gelir ve alacakları tahsil etme
  • Harcırah, avans ve kredileri yönetme

Mutemet Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Veznedar, tahsildar ve icra memuru gibi unvanlarla muhasebe yetkilisi adına para ya da para yerine geçebilecek değerleri geçici olarak almak, tutmak, dağıtmak ve göndermek, bu mesleğin sorumlulukları arasındadır. Kısacası muhasebesel işlerle ilgilenirler.