Nükleer Tıp Hemşiresi Nedir?

Nükleer Tıp Hemşiresi Nedir?

Nükleer Tıp Hemşiresi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin hemşirelik bölümünde alınan dersler haricinde, nükleer tıp hemşiresi olmak isteyenler, Türkiye'deki nükleer tıp uygulamaları alanındaki tüm gelişmelerden haberdar olmalı, bu konuya ilgi duymalıdır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bu alanda hastanelerle yaptıkları protokoller çerçevesinde; Nükleer Tıp, radyasyon kazaları, tıbbi referans, tedavi konularında personeller için kurslar düzenler. Nükleer Tıp alanıyla ilgili dernekler ve hastane içi eğitim programlarına katılarak nükleer tıp hemşirelerinin kendilerini alanlarıyla ilgili geliştirmeleri gerekir.

Nükleer Tıp Hemşiresi Ne Demek?

Nükleer tıp, canlılara verilen radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların özel yöntemler ile sayımı ve görüntülenmesi sayesinde tanı konulmasını sağlar. Endokrin sistemi, kalp ve damar hastalıkları, iskelet sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, sinir sisteminde enfeksiyon tespiti, tümör görüntülenmesi, şüphelenilen hastalıklar için tanı konulmasında nükleer tıptan faydalanılır. Verilecek sağlık hizmetine dair hastayı bilgilendiren, hastaların tüm kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarıyla ilgilenip gerekli birimleri haberdar eden, uygulama öncesi ve sonrası sürecin devamlılığını sağlayan sağlık çalışanlarına nükleer tıp hemşiresi denir.

Nükleer Tıp Hemşiresi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Nükleer tıp hemşireleri, yapılacak işlem konusunda hastayı bilgilendirme ve sürece hazırlama konusunda yetkilidir. Hasta yakınlarına işlem hakkında anlaşılır bilgiler verir ve hasta yakınlarını bilinçlendirir. Nükleer tıp hemşirelerinin diğer görevleri arasında;

  • İlaçlı bir uygulama yapılacaksa, gerekli kan tahlillerini yapmak ve işlem sırasında hastaya gerekli dozda ilaç verilmesine yardımcı olmak,
  • Vital bulguların takibinden sorumlu olmak,
  • Özel işlem gerektiren hastaları eforlu stres testine, yürüyemeyen hastaları farmakolojik stres testine hazırlamak,
  • Hastaların tedavisi için gerekli bakım ve tedavi uygulamalarını uzman hekimlerden görüş alarak yapmak,
  • Kullandığı malzemelerin kalibrasyonundan sorumlu olmak ve servis sorumlularına gerekli bilgilendirmeleri yapmak, yer alır.

Nükleer Tıp Hemşiresi Olmak İçin Gerekenler

Hemşirelik eğitimine başvuru için ilk aşama orta öğretim sürecinde başlar. Sağlık meslek lisesi hemşirelik bölümü mezunları hemşire yardımcısı unvanı alır. Sağlık meslek yüksekokulunun hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra hemşire unvanı almaya hak kazanır. Nükleer tıp hemşiresi olmak isteyen kişiler hastane içi düzenlenen eğitim programlarına katılabilir. Nükleer Tıp Derneği de her yıl "Nükleer Tıp Okulu" adı altında eğitim faaliyetlerinde bulunur.