Nükleer Tıp Teknikeri Nedir?

Nükleer Tıp Teknikeri Ne Demek?

Devlet hastaneleri ile özel hastanelerde nükleer tıp alanında çalışan teknikerlere "Nükleer tıp teknikeri" denir. Meslek alanında uzmanlaşan teknikerler, teşhis ve tedavi için gerekli malzemeleri doğru bir şekilde kullanabilmeyi öğrenir. Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin güvenli ve etkin bir şekilde hazırlanmasını sağlayan, gelişen teknolojiyi sahada doğru bir şekilde kullanan, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli kişiler, nükleer tıp teknikerliği yapar. Meslek profesyoneli, bunların yanı sıra teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerle ilgili gerekli işlemleri de gerçekleştirir.

Nükleer Tıp Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Nükleer tıp teknikeri, nükleer tıp uzmanı, hekimin denetim ve gözetimi altında sorumluluklarını yerine getirir. Çalıştığı kurumun prensipleri doğrultusunda işçi güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine bağlı olarak yerine getirdiği görevleri arasında şunlar yer alır:

 • Hastaya tanı koymak için kullanılan görüntüleme cihazlarını kullanmak,
 • Kullanılan teknolojik cihazların kalite ve kontrolünü yapmak,
 • Sayım cihazlarını kullanmak,
 • Radyofarmasötikleri doktor gözetiminde hastaya uygulamak,
 • Radyoaktif maddeleri kullanarak hastaya vücut dışındaki tetkikleri uygulamak,
 • Radyonüklid tedavi uygulamasında hastaya yardımcı olmak,
 • Efor testini yapmak üzere hastaya yardımcı olmak,
 • Görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretlemek.

Nükleer Tıp Teknikeri Olmak İçin Gerekenler

Nükleer tıp teknikeri olmanız için üniversitelerin 2 yıllık nükleer tıp teknikerliği programını tamamlamanız gerekir. Bu alan söz konusu alanda çalışmak isteyen herkesin başvurabileceği bir ön lisans programıdır.

Nükleer Tıp Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerin ilgili ön lisans programını bitirdikten sonra "Nükleer tıp teknikeri" unvanını alabilirsiniz. Eğitim kapsamındaki dersler şunlardır:

 • Anatomi ve Fizyoloji,
 • Tıbbi Terminoloji,
 • Nükleer Tıp Fiziği,
 • Nükleer Tıbba Giriş,
 • Radyasyon Güvenliği ve Korunma Yolları,
 • Radyolojik Anatomi,
 • Nükleer Tıp Görüntüleme,
 • Radyofarmasi,
 • Klinik Eğitim ve Uygulamaları,
 • Nükleer Tıp Laboratuarı,
 • Görüntüleme Cihazlarının Yapısı,
 • Radyolojik İnceleme,
 • Radyoterapi,
 • Biyoistatistik,
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
 • Hastalıklar Bilgisi,
 • Sağlık Egitimi,
 • Halk Sağlığı,
 • Tıbbi Etik.