Ön Muhasebe Sorumlusu Nedir?

Ön Muhasebe Sorumlusu Nedir?

Ön Muhasebe Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlukları Nelerdir?

Ön muhasebe sorumlusu ticari işletmelerde çalışır ve işletmelerin işleyişinin en önemli unsurlarından biridir. Neredeyse tüm şirketlerde ön muhasebe elemanı bulunur. Ön muhasebe sorumlusu görevleri işletmenin finansal faaliyetlerini sürdürmesini sağladığı için oldukça önemlidir. Ön muhasebe kayıtları işletmenin sadece güncel durumu hakkında bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda işletmenin ulaşmak istediği hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için izlemesi gereken stratejiler hakkında da bir yol gösterici olur. İşletme yönetimi ön muhasebe sorumlusu tarafından tutulan bütçe kayıtlarına göre gelir ve gider değerlendirmesi yapar ve buna göre işletme için gerekli kararları alır. Aynı şekilde müşteri ve tedarikçi takibi, stok kontrolü gibi görevler de işletmenin fonksiyonunu devam ettirebilmesi için elzemdir. Bu yüzden ilgili alanda çalışacak bireyde, bulunması gereken özellikler arasında titiz ve dikkatli çalışma ilk sıralarda yer alır. Ön muhasebe sorumlusunun tuttuğu kayıtlar doğru, güvenilir, eksiksiz ve hızlı ulaşılabilir olmalıdır. Herhangi bir karışıklığa yol açmamalıdır. Ön muhasebe sorumlusu ne iş yapar sorunun yanıtı şu şekilde özetlenebilir:

  • Müşteri-tedarikçi takibi
  • Alınan faturaların ve irsaliyelerin karşılaştırılması, takibi ve kaydı
  • Stok ve depo takibi
  • Çek ve senet takibi
  • Kasa ve/veya banka hesabı takibi
  • Personelin maaş ve izinlerinin takibi
  • Gelir ve gider takibi
  • Cari hesap takibi

Bunların yanı sıra vergi ödemelerinin takip edilmesi, demirbaşların ve garanti belgelerinin kayıt altına alınması, resmi kurumlara verilen dilekçe nüshalarının saklanması, muhasebeye gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması gibi konular da ön muhasebe sorumlusunun görevleri arasındadır.

Ön Muhasebe Sorumlusu Ne Demek?

Ön muhasebe, ticari bir işletmenin para ile ifade edilen tüm işlerinin takibi ve kayıt altına alınmasıdır. Ön muhasebe sorumlusu nedir sorusuna ise kısaca; işletmelerde fatura-irsaliye düzenleme, çek-senet takibi, tahsilat, ürün stok takibi, cari hesap takibi gibi tüm muhasebe işlemlerinin kayıt altına alınması ve takibi ile görevli kişidir yanıtı verilebilir. Her türlü finansal girdi ve çıktının takibinden ve kayıt altına alınmasından sorumludur. Bu noktada ön muhasebe sorumlusunun muhasebeciden farkı çoğu zaman merak edilir. Muhasebeci şirketin yasal evrak işlerinden sorumluyken ön muhasebe sorumlusu şirket içindeki ticari kayıtları tutmakla görevlidir. Başka bir deyişle ön muhasebe, muhasebenin ilk adımını oluşturur. Muhasebe ise ön muhasebenin kayıtlarına göre şekillenir. Ön muhasebe sorumlusu görev tanımı bu açıdan muhasebeden farklıdır.

Ön Muhasebe Sorumlusu Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ön muhasebe sorumlusu olmanın birçok yolu mevcuttur. Bu seçeneklerden biri meslek liselerinin Muhasebe ve Finansman bölümlerinden mezun olmaktır. Öğrenciler, bu bölümlerde; bilgisayarlı muhasebe, finans, borsa, dış ticaret ofis hizmetleri gibi dallarda eğitim gördükten sonra ilgili alana yönelebilirler. Fakat günümüzde işletmeler giderek ön lisans ve lisans mezunlarını tercih etme eğilimi göstermektedir. Bunun için çeşitli üniversitelerin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans bölümü mevcuttur. Ön lisans programları iki yıllıktır. Bu programlarda alınan muhasebe ve hukuk ağırlıklı dersler ardından öğrenciler ön muhasebe sorumlusu olarak çalışabilirler. Bir diğer seçenek ise üniversitelerin dört yıllık Muhasebe veya Muhasebe Vergi Sistemleri lisans bölümlerini bitirmektir. Bunların yanı sıra üniversitelerin İşletme, Bankacılık ve Finans ve İktisat gibi bölümlerinden mezun olanlar da ön muhasebe sorumlusu olarak çalışma imkânı bulabilir. Ön muhasebe ve muhasebe konusunda kendini yetiştirmek isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurslar da bulunur. Bu kurslar, bilgisayar programları ve muhasebe kayıtlarının tutulması ile alakalı gerekli pratik eğitimlerin yanı sıra katılımcılara sertifika da sağlar. İlgili bölümlerden mezun olmak, bu alanda çalışmak için temel şarttır. Fakat ön muhasebe sorumlusu nasıl olunur sorusunun yanıtı sadece okul eğitimiyle kısıtlı değildir. Ön muhasebe sorumlusu olmak isteyenler eğitimlerine ek olarak kendilerine tecrübe kazandıracak kurs ve eğitimlere katılabilir, iş bulma imkânlarını artırabilirler.

Ön Muhasebe Sorumlusu Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Ön muhasebe sorumlusu olma şartlarının başında meslek liselerinin veya üniversitelerin ilgili bir bölümünden mezun olmak gelir. Lise düzeyinde Muhasebe ve Finansman bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programları ve üniversitelerin dört yıllık Muhasebe, Muhasebe Vergi Sistemleri, İşletme, Bankacılık Finans veya İktisat gibi bölümlerden mezun olmak bu alanda çalışmak için gereken şartlardandır. Bunun yanı sıra işverenler ön muhasebe sorumlularında iyi derecede bilgisayar bilgisi ve tecrübe aradıklarından bu alanda çalışmak isteyenlerin kendilerini geliştirebilecekleri kurslara başvurmaları fayda sağlayabilir.

Ön Muhasebe Sorumlusu İşe Alım Şartları Nelerdir?

Ön muhasebe sorumlusu iş ilanlarına göz atıldığında çoğu işverenin lise mezunlarından çok ön lisans veya lisans mezunlarını tercih ettiği görülür. Buna ek olarak iyi derecede temel bilgisayar programları kullanabilmek ile muhasebe programları bilgisi, aranan nitelikler arasındadır. Bunun nedeni ön muhasebe kayıtlarının günümüzde çok çeşitli bilgisayar programları kullanılarak tutulmasıdır. Aranan bir diğer şart ise yeterli tecrübeye sahip olunmasıdır. Bunun için bazı işletmeler işe alacakları ön muhasebe sorumlularına kendi bünyelerinde staj imkânı sunabilir. Ön muhasebe sorumlusunun çalışma alanları oldukça çeşitlidir. Ön muhasebe sorumluları tekstilden gıdaya, sağlıktan eğitime, ticari faaliyetin olduğu her alanda faaliyet gösterebilirler. Bunun yanı sıra serbest muhasebe bürolarında, banka ve finansal kuruluşlar ile kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ön muhasebe sorumlusu maaşları, çalışılan işletmeye ve çalışma şekline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Siz de bu alanda çalışmaya başlamak için Kariyet.net'teki ilanları detaylıca inceleyebilir ve kendinize uygun bulduğunuz ilanlara başvurabilirsiniz.