Operasyon Görevlisi Nedir?

Operasyon Görevlisi Nedir?

Operasyon Görevlisi Ne Demek?

Operasyon görevlisi ne yapar sorusu, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin tüm operasyon faaliyetlerini planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi şeklinde cevaplanabilir. Bu alanda çalışan kişiler yönetimin belirlediği satış hedeflerinin gerçekleştirilmesini de sağlar. Lojistik alanında ya da bankaların operasyon bölümlerinde kariyer hedefleyen kişiler için çalışma alanı oluşturan bir meslektir. Operasyon görevlisi, özel sektörde çalışma saatleri içerisinde operasyonun aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli olan önlemleri ve kararları alan ve tüm süreç işlemlerini raporlayan kişidir. Operasyon görevlisi, operasyon bölümünün genel çalışma prensipleri çerçevesinde faaliyet gösterir. Operasyon görevlisi dış ticaret işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yürüten ve operasyon işlemlerini zamanında gerçekleştiren kişidir. Bankacılık sektöründe çalışan kişiler de operasyonel kredi süreçlerini yürütür. Ayrıca bağlı bulunduğu birimde müşterilerle ve diğer servislerle olan ilişkileri düzenler.

Operasyon Görevlisi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Operasyon görevlisi adayı, birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren sektörlerde çalışma imkanı bulur. Bu personeller, hem ofiste hem de sahada çalışan kişilerdir. Görevi gereğince operasyon işlemlerini takip eder ve süreç faaliyetlerini yürütür. Lojistik alandan görev yapan lojistik operasyon görevlisi, firmanın tüm nakliye süreçlerinin mevzuata ve prosedüre uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için tüm organizasyon ve planlama faaliyetlerini yürütür. Operasyon görevlisi ne iş yapar sorusuna, çalışılan sektördeki operasyon ilişkilerini tam anlamıyla yerine getirmekle sorumludur şeklinde cevap verilebilir. Lojistik sektöründe operasyon görevlisi görevleri ve sorumlulukları şunlardır:

 • Operasyon, süreç iyileştirme, yönetim ve uyumluluk gibi faaliyet konularını belirlemek.
 • Müşterilerle ve firma içi diğer birimlerle sürekli iletişim halinde olmak.
 • Operasyon işlemlerini ilgilendiren faaliyetlerin, önceden planlanan bütçe dahilinde yürütülmesini sağlamak.
 • Operasyon işlem bütçesini takip etmek ve raporlamak.
 • Şirket süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve kontrol etmek.
 • Stratejik planlama yapmak ve geliştirmek.
 • Yeni ürünlerin gelişimine ve planlanmasına katkıda bulunmak.
 • Personel için belirlenen hedefleri izlemek.
 • Operasyon süreçlerinde faaliyetlere uygun olmayan durumları tespit etmek.
 • Verimliliği arttıran önlemler almak ve uygulamak.
 • Veri giriş elemanlarının fonksiyonlarını denetlemek ve takip etmek.
 • Teknik ve operasyonel raporlar hazırlamak ve yönetime sunmak.
 • Tedarikçilerden almış olduğu irsaliyeleri denetlemek. Yanlış kesilen irsaliyelerin düzeltilmesini sağlamak.
 • Operasyon sürecinde firmadan ya da müşteriden kaynaklanan sorunları tespit ederek takip etmek, sonuçlandırmak ve raporlamak.
 • Operasyon faaliyetlerindeki değişen koşullara uyum sağlamak için sürekli takip işlemini yapmak.
 •  Müşteri teslimlerini yapmak ve çek karneleri stok takibini yapmak.
 • Operasyon bölümündeki dosyaların düzenlenmesini sağlamak.
 • Operasyon bölümünde saklanması gereken kredi belgeleri düzenlemek.
 • Şubeler arası işlemlerde provizyon alınması ve verilmesi işlemlerini takip etmek.
 • Gişe yetkililerinin yetkisi üzerindeki işlemleri takip etmek ve onaylamak.

Operasyon Görevlisi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

 Operasyon Görevlisi nasıl olunur sorusuna, adayın çalıştığı sektöre ve deneyimine göre farklı eğitimlerden geçmesi gerektiği cevabı verilebilir. Lojistik sektöründe çalışacak kişilerin 2 yıllık lojistik (MYO) mezunu olmaları beklenir. Bankacılık sektöründe operasyon görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin bankacılık alanında önlisans ya da lisans düzeyinde mezun olmaları gerekir. Bunun yanı sıra ticaret lisesi mezunu olup bankacılık alanında eğitim veren kurumlardan eğitim alanlar da operasyon görevlisi olarak çalışma şansı bulabilirler. Bununla birlikte operasyon görevlisi görev tanımı içinde operasyonel faaliyet tekniklerinin hazırlanması, raporlanması gibi çeşitli işlemler vardır. Operasyon görevlisi, teslimat ve sevkiyat işlemlerinden de sorumludur. Operasyon süreçlerinin günün farklı saatlerinde dağılmasıyla birlikte mesai saatleri esneklik gösterebilir. Her sektöre göre operasyon planlamasının yapılması oldukça önemlidir. Diğer taraftan operasyon görevlisi maaş aralığı çalışılan kurumun içinde bulunduğu sektöre ve ücret politikasına göre değişiklik göstermektedir. Personelin eğitim durumu, çalışma süresi ve tecrübe seviyesi maaş miktarını etkiler.

Operasyon Görevlisi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Operasyon görevlisi olmak için aranılan şartlardan en önemlisi operasyon işlemlerini ilgilendiren alanlarda eğitim almaktır. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler ağırlıklı olarak bankacılık, lojistik ya da hizmet gibi sektörlerde çalışma şansı bulur. Bu yüzden banka, pazarlama, satış ve yönetim gibi konularda eğitim alması gerekir. Lojistik, finans ya da banka gibi alanlarda eğitim veren meslek lisesi, önlisans ve lisans bölümlerinden mezun olmak aranılan şartlardandır. Bu meslekte kariyerini ilerletmek isteyen kişilerin kendilerini yabancı dil konusunda da geliştirmeleri oldukça önemlidir. Operasyon görevlisi; bağlı bulunduğu birimlerle, müşterilerle ve yurt dışı acentelerle sürekli olarak iletişim halindedir. Bilgisayar programlarını iyi derecede bilmek ve çözüm odaklı düşünce yapısına sahip olmak önemlidir. Güçlü bir iletişim becerisine sahip olmak da kazanılması gereken önemli yetkinliklerden birisidir.

Operasyon Görevlisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

 İşe alım şartlarının başında belirli alanlarda eğitimlere katılmak gelir. Lojistik sektöründe çalışacak olan kişilerin önlisans veya lisans mezunu olması tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra banka, finans, muhasebe, tedarik zinciri, lojistik, hizmet ve perakende operasyonları konularında yeterli seviyede bilgi sahibi olmak önemlidir. İyi derecede İngilizce biliyor olmak oldukça avantaj sağlar. Organizasyon, yönetim ve planlama konusunda bilgi sahibi olmak aranan şartlardandır. Operasyon görevlisinin çeşitli bilgisayar programlarını ve yazılımlarını bilmesi gerekir. Operasyon görevlisi, operasyon sürecini yürütürken bazı özel ekipmanlar kullanır. Operasyon görevlisinin araştırma ve analitik düşünme becerisine sahip olması gerekir. Lojistik ya da bankacılık sektöründe operasyon görevlisi olarak çalışmak isteyenler Kariyer.net sitesinde yer alan operasyon görevlisi iş ilanları seçeneklerini inceleyip başvuru yapabilirler.