Pazar Araştırma Uzmanı Nedir?

Pazar Araştırma Uzmanı Kimdir?

Pazar araştırma uzmanı, görev aldığı kurumun ürün veya hizmetlerine yönelik pazar, rakip, tüketici ve sektör araştırmaları yaparak satış ve pazarlamaya yönelik stratejik yol haritalarının oluşturulmasında rol alır.

Pazar Araştırma Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Kurumun organizasyonel performans bilgilerini toplamak,
 • Rakiplerin fiyat, dağıtım, satış, pazarlama yöntemleri hakkında bilgi toplamak ve verileri analiz etmek,
 • Piyasa koşulları ile eğilimlerini analiz etmek,
 • Potansiyel pazarları ve ürün talebini etkileyen faktörleri tanımlamak için müşteri demografisi, tercihler, ihtiyaç ve satın alma alışkanlıkları hakkında bilgi toplamak,
 • Verilerin toplanması için yöntem veya prosedürleri belirlemek ve değerlendirmek,
 • Pazarlama, reklam ve iletişim programları ile stratejilerinin etkinliğinin ölçülmesinde rol almak,
 • Pazarlama ve satış eğilimleri hakkında tahminler yürütmek ve izlemek,
 • Pazarlama uzmanları, istatistik birimi, anketör ve diğer profesyonellerle iş birliği sağlamak,
 • İş veya pazar stratejilerinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlamak,
 • Araştırma bütçelerinin oluşturulmasında rol almak,
 • Araştırma şirketleri ile ilişkileri yönetmek,
 • Analiz ve araştırma sonuçlarını raporlamak ve yönetime sunmak.

Nasıl Pazar Araştırma Uzmanı Olunur?

Pazar araştırma uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İstatistik, Ekonometri, Matematik, Sosyoloji, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Pazar Araştırma Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Analiz yapma ve raporlama kabiliyeti sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.