Halkla İlişkiler Bölümü

Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Halkla ilişkiler, ilk ortaya çıktığında “Halkı inandırma sanatı” olarak adlandırılmış bir alandır. Adından da çıkarım yapılabileceği üzere bir kurumun, örgütün, kuruluş ya da işletmenin irtibat halinde olabileceği ya da irtibat sağlayabileceği kitlelerin; duygu ve düşüncelerini muhafaza edip, sonuna dek anlayışa ve güvene dayalı devamlılığını sürdürebilmesi için sürdürülen çalışmaları içinde barındıran bir tür yönetim biçimidir. Halkla ilişkilerin prensipleri arasında algı yaratmak ve yönetmek, retorik, ikna gibi kavramlar yer alıyor. Çünkü kurum, kuruluş ya da örgütlerin kitleler ile irtibatını sağlamak, düşüncelerini en kısa ve vurucu şekilde kamu yararı çerçevesinde karşı tarafa benimsetmek halkla ilişkilerin işleyiş biçimidir.

Halkla İlişkiler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Halkla İlişkiler bölümü 4 yıllık eğitimi kapsayan bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde sadece “Halkla ilişkiler” olarak rastlayabileceğiniz gibi kimi yerlerde “Halkla ilişkiler ve Reklamcılık” olarak da rastlayabilirsiniz. Bu seçeneklerin haricinde 2 yıllık önlisans bölümü olarak “Halkla ilişkiler ve Tanıtım” ‘a da rastlayabilirsiniz. Halkla ilişkiler hakkında kimi zaman “PR” şeklinde kısaltmalara rastlayabilirsiniz ki bunun da sebebi bölümün ingilizce karşılığı olan “Public Relations” ın baş harflerinin kısaltılmış halinin olmasıdır. Evrensel yapıda bu isimle hitap edildiğinden ülkemizde de bu şekilde rastlamanız oldukça mümkündür.

Halkla İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Halkla ilişkiler bölümünde öğrenci olduğunuz süre zarfında;

 • Stratejik İletişim,
 • Halkla İlişkilerde Güncel Konular,
 • Halkla İlişkilerde Dijital Yaklaşımlar,
 • Kriz İletişimi,
 • Dijital Kültürler,
 • İletişim ve Eleştirel Düşünce,
 • İletişimde İnovasyon

gibi gerek bilgiye, gerekse geleceğe yönelik planlamaya dayalı dersleri almanız mümkündür.

Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölüm mezunlarının asli görevi, markayı halka tanıtmak adına çeşitli bilinirlik çalışmaları tertiplemek ve uygulamaktır.

Halkla İlişkiler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Halkla ilişkiler, her geçen gün biraz daha sosyal medyaya yönelimin arttığı dünyada kurumların marka bilinirliğini artırmak, iletilmesi amaçlanan mesajların doğru bir şekilde verilmesi konusunda duyduğu ihtiyaç zaman ilerledikçe daha da fazla olmaktadır bu yüzden çalışma sahası konusunda hemen hemen birçok sektörde kendilerine iş bulabilme ihtimalleri vardır.

Halkla İlişkiler Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Halkla İlişkiler Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Halkla İlişkiler Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Bankacılık
 • 2 Eğitim
 • 3 Gıda
 • 4 Tekstil
 • 5 Otomotiv

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Satış
 • 2 Halkla İlişkiler
 • 3 Yönetim
 • 4 Pazarlama
 • 5 Muhasebe