Planlama Şefi Nedir?

Planlama Şefi Ne Demek?

Planlama şefi, hizmet standartlarının yükselmesinde etkili olabilecek projeler yürütür. Firma içindeki ve dışındaki incelemeler birçok personel tarafından yapılır. Verilerin uzman gözüyle değerlendirilip sonuca bağlanması, şefin sorumluluk alanına girer. Planlama şefi, AR-GE departmanının yönetim kadrosunda bulunur. İş tecrübesi, bilgi düzeyi ve görev yoğunluğu açısından şeflik, üst düzey bir pozisyondur. Hizmetlerde yaşanabilecek aksamaların önceden teşhisi, iyileştirme uygulamaları ve müşteri taleplerinin denetlenmesi ancak gelişmiş bir planlamacılıkla mümkündür. Şefler, görevli oldukları departmanda gerçekleştirilecek projeleri yönetir. Hedeflerin başarıya ulaşmasında ve beklenen sonuçların alınabilmesinde planlama şefi büyük rol oynar. Şef, takımla çalışabilir veya bireysel hizmet verebilir. Takım çalışması gerektiren incelemeler, takım üyelerinin yönetilmesini gerektirir. Bireysel yürütülebilen projelerde maksimum titizlik şarttır. Bireysel hataları düzeltebilecek yardımcıların bulunmadığı işlerde uzun saatler boyu mesai yapmak gerekebilir.

Planlama Şefi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Planlama şefi ne iş yapar sorusunun ilk cevabı; araştırmadır. Yeni projeler öncesinde kaynak tespiti yapmak verimliliği artırır. Sektörün güncel şartlarına uyum sağlayabilen firmalar, planlamada ayrıntıları önemser. Mevcut imkanları ve hedeflenen atılımları ilişkilendirmek için saha faaliyetlerini aktif şekilde takip etmek gerekir. Planlama şefi, arz ve talep doğrultusundaki incelemeleriyle yatırım sürecini yönetebilir. Hizmet niteliklerini ve üretim kapasitesini artırmak için yapılan çalışmalar, doğru yönetimle mümkündür. Planlama şefinin görevleri ve sorumlulukları şunlardır;

 • Üretim, paketleme, stoklama, taşıma alanlarında temel bilgilere sahiptir, birçok planın ve uygulamanın yeterliliğini sorgular.
 • İş kollarının uyumlu çalışabilmesini sağlar.
 • Hizmet eksikliği yasayan müşterilerin sorunlarını değerlendirir.
 • Gözlemlerine dayanarak uzun vadeli tahminler yapar.
 • Proje detaylarını belirleyerek muhtemel süreleri tayin eder.
 • Planlama aşamasında bulunurken uygulamada eksik kalan faktörleri belirler.
 • Firmaya ait kaynakların verimli kullanılabilmesi için çalışma programları oluşturur.
 • Planlama faaliyetlerinin hızlı gerçekleşmesi için çalışanlar arasında görev dağılımı yapar.

Planlama şefi görevleri kapsamında bulunan projeyi tasarlar, gerçekleştirir ve projenin başarılı olup olmadığını ölçer. Otomatik donanımların iyileştirilmesi, koruyuculuk ve görsellik açısından kullanışlı ambalaj çeşitlerinin tasarlanması, hizmet alıcılarına yapılan teslimatların hızlandırılması planlama şefinin görevleri arasındadır.

Planlama Şefi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Planlama şefi nasıl olunur sorusuna cevap vermeye eğitim bilgisinden başlayabiliriz. Planlama şefi olmak isteyenlerin, genellikle Mühendislik Fakültesinde, Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitim aldığı görülür. Personel, ekipman ve ürün arasında ilişki kurup gerçekçi projeler tasarlayabilmek sayısal beceriyle mümkündür. Planlama şefi, üretim alanına dair işlerde hizmet sunar. Yeni ürünlerin içeriğini, yapısal detaylarını, hangi standartta üretileceklerini planlayabilmek için endüstriyel donanım gerekir. Endüstri Mühendisliği bölümünün müfredatındaki dersler arasında; olasılık, üretim sistemleri tasarımı, istatistik, bilgisayar programlama, üretim sistemleri tasarımı ve tedarik zinciri yönetimi mevcuttur. Teknik araştırmaların sektörel hedeflere uygun projeler hâlini alması ve dijital ortama aktarılması için hassas çalışmalar yapılır. Endüstri mühendisleri birçok iş kolunda hizmet verebilir. Ekonomik hedefler özelindeki planların hazırlanması ve uygulanması için Ekonomi, Maliye, Kamu Yönetimi veya İşletme Yönetimi mezunlarına gereksinim vardır. Planlama sorumlusu, planlama müdürü ve planlama elemanı, planlama şefi pozisyonunun diğer isimleridir. AR-GE mühendisiyle planlama şefi birbirinden farklıdır. AR-GE, koşulların geliştirilmesini hedefler. Plan ve proje faaliyetleri, gelişime veya mevcut seviyede kalmaya odaklanabilir.

Planlama Şefi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Planlama şefi, firma kaynaklarının doğru değerlendirilmesini sağlar. Hizmet aksaklıklarına sebep olabilecek ihtimalleri hesaplayıp uygun adımları hayata geçirebilme, yönetim becerisi gerektirir. Plan hatalarının telafi edilmesi zor olabileceğinden hesaplamalar kusursuz şekilde yapılmalıdır. Teknik detayların ileriye dönük yorumlamalarını yapma konusunda istatistik bilgileri öne çıkar. Değerler arasındaki ilişkiden hareketle muhtemel sonuçları tespit edebilmek için ileri görüşlü olmak gerekir. Planlama şefi iş tanımı çalışılan firmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilse de genel olarak bir planlama şefinde bulunması gereken özellikler şunlardır;

 • Detaylı gözlem yapmaktan keyif alma.
 • Grup çalışmalarında verimli çalışabilme.
 • Uzun veya kısa vadeli projeler üretebilme.
 • Akademik donanıma sahip olma.
 • Alt kademeli çalışanları doğru değerlendirebilme.
 • Plan aşamalarında, üstlerin verdiği talimatlara bağlı kalabilme.
 • Sorunlarla çözümlerini bağdaştırma, gerekli uygulamaları tespit etme.
 • Mesleki tecrübeleri değerlendirip gelişmiş projeler hazırlamaya odaklanma.
 • Farklı projelerde bariz hatalar görülürse uyarı yapabilme.
 • İdari elemanlara projeler hakkında detaylı bilgi sunma.

Planlama Şefi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Planlama şefi iş ilanları arasında, endüstriyel projeler yürüten firmaların öne çıktığı söylenebilir. Seri üretim hızını artırmak ve muhtemel sorunlara çözüm bulmak, büyük firmalar açısından ciddi öneme sahiptir. Sanayi kuruluşlarının gelir gider dengesizliği yaşamasıyla, faaliyetlerde kalıcı problemler ortaya çıkabilir. Planlama şefi, bağlı bulunduğu firmanın gelecekteki adımlarını belirler. Adaylarda bulunması istenen şartlardan birkaçı şöyledir:

 • Kurumsal kaynak planlama işlerinde kullanılan ERP programına hâkim olmak.
 • Office programlarını profesyonel düzeyde kullanabilmek.
 • Uygulamaya geçen planların işleyişini gözlemleyebilmek.
 • Farklı departmanları plan ve proje aşamalarında desteklemek.
 • Rakip firmaları gözlemleyebilmek.
 • En az temel seviyede İngilizce bilmek.
 • Bilgisayar sistemlerine meraklı olmak.
 • İş takibinin gerektirdiği ölçüde sabırlı olmak.
 • Üretimden tüketime kadar geçen sürecin sorunsuz tamamlanması için mevcut bilgilerini kullanabilmek.

Planlama şefi pozisyonunda çalışanlar, birçok faaliyeti bilgisayar ortamında gerçekleştirir. Mesleki süreçlerin takibini sağlayabilme amacıyla çizelge oluşturulması ve takiplerin yapılabilmesi başlıca donanımlardandır. Planlama şefi görev tanımı, firmadan firmaya çeşitlilik gösterebilir. Planlama şefi maaşları hakkında bilgi almak ve kendinize uygun işi bulmak için Kariyer.net üzerinden ilgili ilanlara başvurabilirsiniz.