Planlama Uzmanı Nedir?

Planlama Uzmanı Nedir?

Nasıl Planlama Uzmanı Olunur?

Planlama uzmanı olmak için üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, işletme, siyasal bilimler ve mühendislik bölümlerinden lisans ya da önlisans derecesi ile mezun olmak yeterlidir. Planlama uzmanları özel sektörde çalışabildikleri gibi Kalkınma Bakanlığı bünyesinde de görev alabilmektedirler.

Planlama Uzmanında Olması Gereken Özellikler

Stratejik planlama, kaynak tahsisi, üretim yöntemleri ve insan ve kaynakların koordinasyonu ile ilgili iş ve yönetim ilkeleri bilgisine sahip olması beklenen planlama uzmanlarında, firmaların aradıkları nitelikler şunlardır;

 • Etkin bir sözlü iletişim diline hakim olmak,
 • Güçlü problem çözme kabiliyetini göstermek,
 • Üretim, planlama ve kalite kontrol prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Uzun vadeli ekonomik, operasyonel ve teknik bakış açılarını geliştirip değerlendirebilme becerisine sahip olmak,
 • Plan ve zaman çizelgelerini geliştirme, kaynak gereksinimlerini belirleme, atama yapmayı içeren projeleri yönetebilme yeterliliğini göstermek,
 • Çoklu görev ve iş yükünü planlayıp, önceliklendirebilmek,
 • Zamanlama ve planlama prensibine uygun çalışabilmek.

Planlama Uzmanı Ne Demek?

Planlama uzmanı, bir firmanın departmanları arasındaki iş ve malzeme akışını koordine eder, hızlandırır. Üretim, satış ve sevkiyat planlarını gözden geçirir. İş tamamlanma tarihlerinin ilerlemesini sağlamak için bölüm yöneticileri ile iletişime geçer. Maliyet ve üretim sorunlarının gelişimi ile ilgili raporlar düzenler.

Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Üretim operasyonlarını sorunsuz ve düşük maliyetli yönetmesi beklenen planlama uzmanlarının sorumlulukları şunlardır;

 • Satın alma, sipariş ve stok durumlarını kontrol etmek,
 • Görev yönetimi ve kaynak kullanımı stratejilerini yönetmek,
 • Departman ve organizasyon bütçesini hazırlamak,
 • Maksimum performans ve minimum gecikme sağlamak için işlemleri planlamak ve önceliklendirmek,
 • Ürün geliştirme ekibi ile koordinasyon sağlamak ve diğer departmanlar ile tüm iletişimi yönetmek,
 • İmalat, tedarik zinciri ve stok tutma faaliyetlerine destek sağlamak,
 • Gelecekteki fırsatların değerlendirilmesine dayalı sistem hedeflerini ve destek stratejilerini geliştirmek,
 • Planlama ile ilgili mevzuatın departman projelerine uygulanabilirliğini değerlendirmek,
 • Planlama faaliyetleri çerçevesinde raporlar oluşturmak ve ilgili birimlere sunmak.