Stratejik Planlama Uzmanı Nedir?

Stratejik Planlama Uzmanı Nedir?

Nasıl Stratejik Planlama Uzmanı Olunur?

Stratejik planlama uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Stratejik Planlama Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Analiz yapma ve raporlama becerisi sergilemek,
 • İş takibi ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Stratejik Planlama Uzmanı Ne Demek?

Stratejik planlama uzmanı, görev aldığı kurumun büyüme ve kârlılığını etkileyebilecek iç ve dış stratejik konularını belirlemek ve izlenmekle sorumludur. Uzun vadeli hedeflerin planlanması ve performans değerlendirmesi süreçlerinde rol alır.

Stratejik Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kurumun stratejik planının hazırlanması için yönetim tarafından istenilen analizleri gerçekleştirmek,
 • Hedeflenen pazarlar hakkında araştırmalar yürütmek,
 • Sektör trendlerini izlemek ve analiz etmek,
 • Büyüme girişimleri ve potansiyel yatırımlar için gerekli iş planlarıyla hazırlıkların yapılmasında aktif rol almak,
 • Tehditleri ve fırsatları belirlemek için araştırmalar yürütmek,
 • Rakip stratejilerini takip etmek ve finansal analizler gerçekleştirmek,
 • İş büyüme hedeflerini desteklemek için takım anlaşmaları veya stratejik ortaklıkların kurulması ve geliştirilmesi süreçlerine destek vermek,
 • Kurumun operasyonel ve stratejik performansını değerlendirmek,
 • Mali işler departmanıyla iş birliği içinde stratejik girişim bütçelerinin hazırlanmasına katkı sağlamak,
 • Organizasyon verimliliği ve etkinliği konusunda yapılabilecek iyileştirmeleri önermek,
 • Araştırma, analiz ve faaliyet sonuçları hakkında düzenli olarak raporlar oluşturmak ve yönetime sunmak.