Sağlık Memuru Nedir?

Sağlık Memuru Ne Demek?

Sağlık Memuru, uzman hekim tarafından hastaya uygulanması tavsiye edilen tedavi programını yürütür, hasta bakımını gerçekleştirir ve hastanın iyileşme sürecini takip eder.

Sağlık Memuru Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Özel sağlık kuruluşu, şirket ve devlet hastanelerinde çalışabilen sağlık memurunun görev tanımı hizmet verdiği kuruma bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Meslek profesyonellerinin genel sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Uzman hekim tarafından talep edilen; kan, idrar vb. tahlil örneklerini almak,
 • Doktor tarafından belirlenen ilaç, enjeksiyon vb. tıbbi uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Sünnet yapmak,
 • Aşı takvim kontrolünü sağlamak, çocuk ve yetişkinlere aşı uygulamak,
 • İş yeri çalışanlarının düzenli sağlık kontrolünü yapmak,
 • Önem arz eden sağlık problemlerini ilgili birime iletmek,
 • Gerektiği takdirde acil ilkyardım prosedürlerini uygulamak,
 • Sorumlu olunan sağlık biriminin ilaç ve ekipman stok kontrolünü gerçekleştirmek, teminini sağlamak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak

Sağlık Memuru Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sağlık memuru olmak için üniversitelerin, dört yıllık lisans veya 2 yıllık önlisans eğitimi veren Sağlık Yönetimi, Yaşlı Bakımı, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri gibi ilgili sağlık bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Kamu kurumlarında sağlık memuru olarak çalışabilmek için, Kamu Personel Sınavına girerek ilan edilen kadrolara atanma şartı bulunmaktadır.

Sağlık Memurunda Olması Gereken Özellikler

 • Analitik düşünme ve gözlem kabiliyetine sahip olmak,
 • Hastalara karşı sabırlı ve empatik bir tutum sergilemek,
 • Mükemmel iletişim kurma becerisi göstermek,
 • Stres anında sakin kalıp, etkili karar verebilmek,
 • Değişken mesai dilimleri içerisinde çalışabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini tamamlamış ya da tecil ettirmiş olmak.