Sağlık Personeli Nedir?

Sağlık Personeli Ne Demek?

Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belge verilmiş ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında görev alan kişiye sağlık personeli denir. Sağlık personeli sağlık sektöründeki farklı işleri yapan yardımcı elemandır.

Sağlık personeli, diğer adıyla iş yeri hemşiresi, iş yeri hekimiyle birlikte çalışan, gerekli kayıtları tutarak ve bunları düzenleyerek hekime yardımcı olan kişidir. Bu bağlamda sağlık personeli; sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, ya da acil tıp teknisyeni olabilir.

Sağlık Personeli Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sağlık personelinin, sağlık tesislerinde yapması gereken çok farklı görevleri vardır. İş sağlığı ve güvenliği alanında planlama yapan sağlık personelinin diğer görevleri şunlardır:

  • Veri toplamak ve gerekli olan kayıtları tutmak,
  • Çalıştığı yerde bulunan sağlık ve hijyen şartlarına özen göstermek ve bu şartların denetlemesini yapmak,
  • Bireylere ve topluma, sağlık konusunda doğru bilgiler vermek,
  • İş sağlığı ve güvenliği gibi konuları içeren etkinlik ve eğitimlerde görev almak,
  • İlgili hekim tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek
  • Hekime gerektiği zamanlarda, hasta muayenesinde yardımcı olmak
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonunda ilgili hekimle çalışmak,
  • Görevlerini yerine getirirken saygınlığını korumak,
  • Gerekli durumlarda yetkili kişiler olay yerine gelene kadar almış olduğu eğitim doğrultusunda ilk yardım hizmetleri vermek.

Sağlık Personeli Olmak İçin Gerekenler

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından belge verilmiş sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, acil tıp teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen iş yeri hemşireliği belgesine sahip olan kişiler sağlık personeli olabilir.

Sağlık Personeli Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Uzaktan veya yüz yüze uygulanabilen eğitim programlarının içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Belgeler 5 yılda bir yenilenir. Sağlık personeli, eğitimi esnasında şu dersleri alır: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü, Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, İş yeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri, Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar, İletişim Teknikleri, İş Sağlığında Güncel Konular.