Satış Operasyon Müdürü Nedir?

Satış Operasyon Müdürü Ne Demek?

Satış operasyon müdürü, mevcut satış süreçlerini yönetmek, etkili satış operasyonları için strateji ve girişimlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamakla sorumludur. Satış hedeflerine uygunluğu sağlamak için satış personelinin faaliyetlerini yönlendirir ve koordine eder.

Satış Operasyon Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Müşteri siparişlerini takip etmek ve teslimat süreçlerini organize etmek,
 • Siparişlerin tüm operasyonel işlemlerinin kontrolü ve yönetimini sağlamak,
 • Daha etkin ve verimli satış operasyonlarına ulaşmak için yeni prosedürler geliştirmek,
 • Satış personelinin işe alınması sürecinde, işe alım uygulamalarıyla kriterlerin belirlenmesinde rol almak,
 • Verimliliği sınırlayan faktörleri tanımlamak ve yapılacak iyileştirmeler için gerekli aksiyonları almak,
 • Müşteri ve satış tabanını arttırmak için uygun stratejiler üzerinde araştırmalar yapmak,
 • Satış verilerini gözden geçirerek, satış rakamlarını artırmak için eylem planları geliştirmek,
 • Potansiyel satış fırsatlarıyla gelişmekte olan piyasa trendlerini tespit etmek için araştırmalar yürütmek,
 • Stratejik kararların alınması süreçlerinde satış ve pazarlama ekibiyle koordinasyon sağlamak,
 • Satış ekibinin iş bilgisini arttırmak ve becerilerini geliştirmek için eğitim programlarının düzenlenmesinde rol almak,
 • Satış raporlarını periyodik olarak hazırlamak ve yönetime sunmak.

Nasıl Satış Operasyon Müdürü Olunur?

Satış operasyon müdürü olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler veya Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Satış Operasyon Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş takibi ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Yazılı ve sözlü etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.