Satış Operasyon Sorumlusu Nedir?

Satış Operasyon Sorumlusu Kimdir?

Satış operasyon sorumlusu; şirket tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği hususundaki düzenlemeler çerçevesinde işi organize eden, firmanın satış operasyonunu takip eden, müşteriler ile satış alanında ilişkiler yürüten, raporlama yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunan nitelikli kişidir.

Satış Operasyon Sorumlusu Görev Sorumlulukları Nelerdir?

Kâr getirebilecek satış stratejileri geliştirmekle yükümlü olan satış operasyon sorumlusunun diğer görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Satış operasyon taleplerini ya da siparişlerini ihracat/ithalat olarak ayırmak,
 • Satış siparişi doğrultusunda iş sürecini belirlemek,
 • Şirket yöneticisine ya da kendisine doğrudan gelen satış taleplerini incelemek,
 • Satış taleplerinin; tarihi, yeri ve müşteri bilgisi gibi detaylarının kaydını yapmak,
 • Satış operasyon bilgilerini müşteri ile paylaşmak,
 • Müşteriye iletmek üzere teklif hazırlamak, ürün ya da hizmet ile ilgili tanıtım yapmak,
 • Ürün ya da hizmet satışı için verilen teklifin müşteri tarafından onaylanmasından sonra süreci takip etmek,
 • Müşteri beklentileri ve talepleri doğrultusunda teklifi düzenlemek ve bilgileri ilgili birimlere aktarmak,
 • Satış alanında yeni stratejiler belirlemek,
 • Satış ve merkez arasındaki tüm bilgi akışını yönetmek,
 • Rapor tutmak ve bilgileri bilgisayar ortamına kayıt etmek.

Satış Operasyon Sorumlusu Nasıl Olunur?

Satış operasyon sorumlusu olmak için meslek yüksekokullarının ya da dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin pazarlama, operasyon yönetimi, işletme ve iktisat gibi bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır.