Sigorta Elemanı Nedir?

Sigorta Elemanı Nedir?

Sigorta Elemanı Ne Demek?

Sigorta Elemanı; sigortacılıkla ilgili tüm temel süreçleri takip eden kişidir. Poliçe değişiklikleri konusunda müşterilere danışmanlık hizmeti verir, tazminat, prim ödeme gibi sigortacılıkla ilgili bütün işlemleri takip eder.

Sigorta Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Müşteriler ile sigorta şirketleri arasındaki etkileşim ve iletişimi sağlayan Sigorta Elemanının başlıca görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

? Müşterilere ölüm, hastalık, kaza, yangın, hırsızlık, emeklilik gibi konulardaki sigortacılık hizmetleri hakkında bilgi vermek,

? Müşterileri sigorta hizmetlerinden yararlanmaya teşvik edici çalışmalarda bulunmak,

? Müşterilerin sigortacılık ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve buna uygun ürünlerin tanıtımını yapmak,

? Sigorta primlerini belirlemek ve müşterilerin sigortalılık işlemlerini yapmak,

? Müşteriler için dosya oluşturmak ve primlerin ödenmesini takip etmek,

? Süreli sigortaların poliçelerini süre sonunda yenilemek,

? Hasar evraklarının operasyon birimine ulaştırılmasını ve tazminatın müşteriye ödenmesini sağlamak,

? Müşterilerin çeşitli kayıplarından kaynaklanan tazminat işlemlerini incelemek,

? Sigorta poliçesindeki değişiklikler ile ilgili olarak müşterilere danışmanlık yapmak,

? Zeyilname düzenlemek.

Sigorta Elemanı Nasıl Olunur?

Sigorta elemanı olmak için alınması gereken eğitimler şöyledir:

? Üniversitelere bağlı meslek yüksek okullarının iki yıllık Sigortacılık veya Bankacılık ve Sigortacılık bölümlerinden mezun olmak,

? Bağlı oldukları işletme tarafından verilen hizmet-içi eğitimi başarı ile bitirmek.