Sigorta Teknik Personeli Nedir?

Sigorta Teknik Personeli Nedir?

Sigorta Teknik Personeli Ne Demek?

Sigorta teknik personeli, çalışma prensipleri ve iş tanımı doğrultusunda müşteri portföyü oluşturarak ilgili müşterilere ulaşan ve iş organizasyonunu yaparak satış odaklı görüşmeler gerçekleştiren kişidir. Kısaca sigorta teknik personeli nedir sorusuna şöyle cevap verilebilir; sigorta işlemlerini, bilgilendirme ve satış yapma şeklinde gerçekleştiren, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten kişidir. Sigorta teknik personeli ne iş yapar sorusuna yanıt verebilmek için öncelikle bu kişinin görevlerinin ve sorumluluklarının tanımlanması gerekir.

Sigorta Teknik Personeli Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sigorta işlemlerinin faaliyetini gerçekleştiren kurumlarda sigorta ürünlerinin pazarlanması, satılması ve işlemleri hakkında bilgilendirme yapılması sigorta teknik personeli iş tanımı kapsamındadır. Bu personelin görev ve sorumlukları, mevcut müşteri ilişkilerini yöneterek poliçe işlem ve takiplerini yapmakla sınırlı değildir. Potansiyel müşterilerle görüşerek satış ve pazarlama işlemlerini gerçekleştirmek de sigorta teknik personeli sorumlulukları arasındadır. Ayrıca sigorta sözleşmesiyle ilgili bilgilendirmeleri yaptıktan sonra sigorta poliçesini şirket adına düzenleyerek müşteriye sunmak da teknik personelin görevlerindendir. Sigorta teknik personeli, müşteriden gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlarına uygun sigorta paketleri sunar ve bunların satışını gerçekleştirir. Bunların yanı sıra rizikonun ve hasarın gerçekleşmesi durumunda müşteriye destek olmak da bu personelin görevleri arasında yer alır.

Acente sigorta teknik personeli ile şirket sigorta teknik personeli meslek tanımları benzerlik gösterse de aralarında bazı farklar mevcuttur. Acente sigorta teknik personeli görevleri ve meslek tanımı, sigorta acentelerinde sigortacılık işlemlerini yapan ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri yürüten nitelikli kişi şeklindeyken şirket sigorta teknik personeli ile ilgili mevzuat, kurumun sigortacılık risk kabul ölçütleri, kuralları ve süreçleri uyarınca şirketin sigortacılık risk kabul politikasını sürdürür. Teknik personel, bu politikaların şartlarını ve süreçlerini belirleyerek ürün geliştirme ve ürün yönetimi süreçlerinde yer alır. Şirketin reasürans işlemlerinin yönetimine katkıda bulunarak teknik operasyonlara yönelik süreçleri yönetir. Şirket uygulamalarının yasal düzenlemeler ve değişen piyasa koşulları ile uyumunu gözetir. İş ortakları ile ilişkileri ve mesleki gelişime yönelik faaliyetleri sürdürür.

Sigorta Teknik Personeli Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğince, sigorta teknik personeli olabilmek için sağlanması gereken belirli şartlar bulunur. İlgili şartlar şunlardır;

 • Türkiye’de yerleşik olarak yaşamak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak,
 • En az liseden veya lise dengi bir okuldan mezun olmak,
 • SEGEM (Sigortacılık Eğitim Merkezi) tarafından yapılan teknik personel sınavından başarılı olmak.

Bu şartlar yanında kazanılan SEGEM sınavının belgesine sahip olabilmek için de öğrenim durumu ve tecrübe ile ilgili belirli şartlar vardır. Liseden veya dengi bir okuldan mezun olanların teknik personel olabilmesi için en az bir yıl deneyimli olmaları gerekir. Ancak liseden ve dengi bir okuldan mezun olan kişi, müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen mesleki ve teknik eğitim kurumunda eğitim almışsa belirtilen süre kadar mesleki deneyim kazanmış olması yeterlidir. İki yıllık yüksekokul mezunu olan bir kişi, sigortacılıkla ilgili bir bölümde eğitim görmüşse mesleki deneyim süresi aranmaz. Ancak kişi sigortacılık bölümleri dışında iki yıllık bir yüksekokul mezunu ise meslek deneyimi şartı aranmaktadır. Dört yıllık lisans bölümü mezunlarında ise herhangi bir mesleki deneyim şartı aranmamaktadır. Sigortacılıkla ilgili bölümler arasında yer alan üniversite bölümleri; Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Risk Yönetimi ve Aktüeryadır.

Sigorta Teknik Personeli Olmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Sigorta teknik personeli olma şartları, ilgili kurumlarca belirlenir. Gerekli eğitimler alındıktan sonra mutlaka Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen teknik personel sınavının kazanılması gerekir. Bu sınavı kazanamayan ve teknik personel belgesini alamayan kişi, sigorta teknik personeli olarak çalışamaz. Lise mezunları ve sigortacılık bölümleri dışında meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun olanlar, gerekli mesleki deneyim sürelerini tamamladıktan sonra sınavdan da başarılı olurlar ise sigorta teknik personeli olmaya hak kazanırlar. Sigorta teknik personeli pozisyonunda çalışacak kişide aranan öğrenim düzeyi ve gerekli meslek deneyimi süreleri şunlardır:

 • Lise ve dengi okul mezunları için gerekli mesleki deneyim süresi 1 yıl,
 • Müfredatında sigortacılıkla ilgili konulara yer verilen lise dengi mesleki ve teknik eğitim mezunları için mesleki deneyim süresi 6 ay,
 • Teknik Personel Kamu İstihdam Programı içerisinde yer alan lise ve dengi okul mezunları için mesleki deneyim süresi 6 ay,
 • İki yıllık meslek yüksekokul mezunları için mesleki deneyim süresi 6 ay,
 • İki yıllık sigortacılık, bankacılık, bankacılık-sigortacılık, aktüerya ve risk yönetimi bölüm mezunları için mesleki deneyim süresi aranmaz.
 • 4 yıllık lisans mezunlarında da mesleki deneyim süresi aranmaz.

Sigorta Teknik Personeli İşe Alım Şartları Nelerdir?

Sigorta teknik personeli belgesine sahip olanlar için birçok iş imkânı bulunmaktadır. Bu kişiler kendi sigorta acentelerini açabilir, gerçek ya da tüzel kişilikli acentelerde genel müdürlük ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde de yer alabilirler. Ayrıca acente müdürlüğü de yapabilirler. Sigorta teknik personel maaşları, işe girilen kuruma göre ve aranan deneyime göre farklılık göstermektedir. Kişi, kurumsal sigorta şirketlerinde ve sigorta aracılık hizmetleri yapan şirketlerde sigorta teknik personeli olarak görev yapabilir. Kariyerlerini bu alanda sürdürmek isteyenler Kariyer.net 'te yer alan sigorta teknik personeli iş ilanları seçenekleri arasından kendilerine uygun ilanlara başvuru gerçekleştirebilirler.