Süreç / Proses Geliştirme Yöneticisi Nedir?

Süreç / Proses Geliştirme Yöneticisi Nedir?

Süreç Geliştirme Yöneticisi Ne Demek?

Süreç geliştirme yöneticisi, kurum politika ve hedefleri doğrultusunda iş süreçlerinin iyileştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve maliyet optimizasyonun sağlanması faaliyetlerinde aktif rol alır. Süreç performanslarını izlemek, değerlendirmek ve süreç geliştirme çalışmalarına yönelik projelere liderlik etmekle sorumludur.

Süreç Geliştirme Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hizmet verdiği sektöre göre görev tanımı farklılık gösterebilen süreç geliştirme yöneticisinin genel sorumlulukları şunlardır;

 • İş süreçlerinin mevcut durumunu değerlendirmek ve gereksinimleri belirlemek,
 • Süreç haritaları, proje planları, iş akış şemaları ve diğer ilgili tüm belgeleri hazırlamak,
 • Süreç iyileştirme ve geliştirme projelerini izlemek ve raporlamak,
 • Verimliliği artırıcı ve maliyetleri düşürücü çalışmalar yürütmek,
 • İş operasyonlarının kurum prosedür ve standartlarına uygunluğunu denetlemek,
 • Süreçlerle ilgili anahtar performans göstergelerini (KPI) tanımlamak ve takip etmek,
 • Risk değerlendirmeleri yapmak,
 • Departmanlar arası koordinasyon sağlamak ve projeleri yönetmek,
 • Kök analizleri yapmak ve gerektiğinde düzeltici eylem planlarını gerçekleştirmek,
 • Yıllık bütçe oluşturma süreçlerinde rol almak,
 • Ekip üyelerinin faaliyetlerini denetlemek,
 • Analiz ve faaliyet raporlarını oluşturarak üst yönetime sunmak.

Nasıl Süreç Geliştirme Yöneticisi Olunur?

Süreç geliştirme yöneticisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği, İşletme, Ekonomi, İstatistik, İşletme Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olmak gerekmektedir.

Süreç Geliştirme Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatknlık göstermek,
 • Analitik ve stratejik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Hedef ve sonuç odaklı çalışma becerisi sergilemek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.