Tahsilat Uzmanı Nedir?

Tahsilat Uzmanı Nedir?

Tahsilat Uzmanı Ne Demek?

Firmaların müşterilerinden, bayilerinden ya da alt bayilerinden ödeme alma işlemlerini gerçekleştiren kişiye Tahsilat Uzmanı denir. Ödeme gününden önce müşterilere hatırlatma yoluyla gerekli takibi sağlar.

Tahsilat Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tahsilat uzmanı, çalıştığı kurumun prensiplerini göz önünde bulundurmak koşuluyla çeşitli görevlerle yükümlüdür. Yerine getirmesi gereken görevlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Gecikmiş alacakların süreç yönetimi ve işlemlerini yürütmek,
  • Tahsilat kanallarının verimli bir biçimde çalışabilmesi adına gerekli planlamaları yapmak,
  • Tahsilatların zamanında ve düzenli gerçekleşmesi amacıyla müşterilerle irtibat kurmak,
  • Alacak takibi dönemlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak,
  • Müşterilerle mutabakatsızlığa neden olabilecek süreç sorunlarını belirleyerek çözüm üretmek,
  • Cari hesapların hem müşterilerle hem de muhasebe kayıtlarıyla mutabakatlarını sağlamak,
  • Yeni firmaların risk analizlerini yaparak, kredi limitini belirlemek amacıyla çalışmalarda bulunmak.

Tahsilat Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi İdari Bilimler fakülteleri bünyesindeki İşletme, Muhasebe, Ekonomi gibi bölümlerinde ya da meslek yüksek okullarının aynı bölümlerini kapsayan iki yıllık ön lisans programlarında eğitim gören kişiler tahsilat uzmanı olabilir. Tahsilat uzmanlığı alanında bazı özel kuruluşlarda da çeşitli sertifika programları düzenlenir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden ön lisans ya da lisans derecesi alan kişiler eğitimlere başvurabilir.

Tahsilat Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Tahsilat uzmanı olarak sektöre adım atmadan önce meslekle ilgili teknik eğitim almak kişiye fayda sağlayabilir. Tahsilat uzmanı olabilmek adına, verilen bazı temel eğitimler şu şekilde gösterilebilir;

  • Tahsilatta Doğru Yaklaşım
  • Müşterinin Güven Unsurları
  • Müşteri ve Tahsilat Amaçlı Telefon Görüşmesi