Talep Planlama Uzmanı Nedir?

Talep Planlama Uzmanı Ne Demek?

Talep planlama uzmanı nedir sorusunun cevabı firmalardaki üretim düzeniyle açıklanabilir. Müşteri beklentilerinin tespiti, seri üretimde ve depolamada kullanılacak imkânların oluşturulması ve satış verilerinin incelenmesi başlıca adımlardır. Ürünler, arz talep seviyesine uygun miktara ve özelliklere sahip olursa kazanç sağlanabilir. Ticaret sürecinin sağlıklı olması, plan dahilinde üretim yapmayı gerektirir. Talep oranının üstünde veya altındaki üretimler kayba yol açar. Müşterilerin olumlu ve olumsuz eğilimleri, planlama sürecini etkiler. Gelecekteki hizmet standartlarının belirlenmesi için yapılan çalışmalar, talep planlama uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Firmanın olanaklarıyla müşteri talepleri arasında ilişki kuran uzmanlar, AR-GE yatırımlarından istihdama kadar birçok idari uygulamanın haritasını çizer. Planlama işlerinde hata riski fazladır. Geçmiş verilerden hareketle yeni stratejiler oluşturmak, pozisyonun görevlerini belirler.

Talep Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Talep planlama uzmanı ne iş yapar sorusunun cevapları üretim ve depolama süreçleriyle ilişkilidir. Üretim mühendisiyle karıştırılabilen talep planlamacısı, yatırım yapmaya değecek hizmet detaylarını tespit eder. Üretim mühendisleri, planlamacıların bildirdiklerini dikkate alıp ürün ve hizmetlerin teknik detaylarını düzenler. Plan ve üretimin iç içe olması, uzmanlara birçok sorumluluk yükler. Sektördeki dalgalanmalar, alım gücü, firma hedefleri ve tüketici akımları uzmanın inceleme alanındadır. Firma imkânları doğrultusunda hizmet planlayan personellerin temel görevleri şunlardır:

 • Firmanın satış grafiklerini değerlendirmek.
 • Az, orta, yoğun düzeyde ilgi çeken ürünleri ayırt etmek.
 • Stok kontrolü yapmak.
 • Gelir ve gider oranlarını kıyaslayıp firma geleceğine ilişkin tahminler yapmak.
 • Sayısal verilere uygun olarak özgün tablolar oluşturmak.
 • Risk analizi yapıp muhtemel kayıplar konusunda yönetime bilgi vermek.
 • Hedef kitlenin sabit ve değişken taleplerini araştırmak.
 • Sektör genelindeki başarı ve başarısızlık örneklerini incelemek.
 • Pazarlama departmanıyla koordineli çalışmak.
 • Devam eden satışların ortaya çıkardığı veriler ışığında, arz talebin seyrini değerlendirmek.
 • Yeni ürünlerin sahip olması gereken standartları belirlemek.
 • Sektör ürünlerinin tanıtımında kullanılan metotları gözlemlemek.
 • Üretim ve pazarlamaya yönelik yapılan AR-GE çalışmalarına katılmak.

Talep Planlama Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Talep planlama uzmanı nasıl olunur sorusuna şöyle cevap verilebilir; Endüstri Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İstatistik ve Ekonometri bölümlerinden birinde eğitim alınarak. Uzmanlık unvanı, kişinin diplomasının en az lisans seviyesinde olmasını gerektirir. Talep planlama uzmanı olmak için okunması gereken bölüm, çalışılacak firmaya bağlıdır. Talepleri ekonomik açıdan değerlendiren uzmanlar çoğunlukla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bölümlerinden mezundur. Ürün standartlarının talep düzeyine uygun olarak geliştirilmesiyle görevli uzmanlar, mühendis unvanına sahiptir. Sektör detaylarının kavranabilmesi ve problemler karşısında teknik çözümler üretilebilmesi, alana yönelik eğitim alınmasıyla mümkün olur. Tekstil, gıda, makine, metalürji ve elektronik mühendislikleri birçok sektörün talep planlama uzmanı ihtiyacına cevap verebilir. Gerekli kontrolleri yapabilmek, diplomayla beraber iş deneyimi gerektirir.

Talep Planlama Uzmanı Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Talep planlama uzmanı, üretim konusunda alınacak kararların isabetli olması için çalışır. Müşteri taleplerinin nasıl seyredebileceğini planlayıp dikkatle adım atmak gerekir. Firma ihtiyaçları, planlamacının sahip olması gereken şartları belirler. Talep planlama uzmanı, bulunduğu mevkiinin idarecisidir. Adaylarda öne çıkması beklenen ilk özellik; geniş kapsamlı düşünebilmektir. Yöneticilik vasfıyla analizler yapmak, planların başarı yüzdesini arttırır. Gelecek dönemler için şimdiden karar verilebilmek tecrübe gerektirir. Akademik bilgiler kağıt üzerindeki tahminlere işlev katar, geçmişte yapılmış gözlemler uygulama adımlarına yön verir. Talep planlama uzmanı sorumluluklarını üstlenecek kişilerden şu niteliklere sahip olmaları beklenir:

 • Temel düzeyde istatistik bilgilerine sahip olmak.
 • Matematiksel düşünebilmek.
 • Gelir gider hesaplaması yapabilmek.
 • Ürünlerin kalitesini bozan faktörler konusunda inceleme yapabilmek.
 • Müşteri taleplerinin oluşmasında etki gösteren unsurları araştırmak.
 • Stok yönetimi yapabilmek.
 • Yönetimle irtibat halinde kalabilmek.
 • Uygulamadaki planları değerlendirip hataları ve eksikleri gidermek.
 • Üretim departmanına rehberlik edebilecek kapasitede olmak.
 • Sorumluluk bilinciyle yeni roller üstlenebilmek.
 • Firmayı temsil edebilmek.
 • Bütçe toplantılarında, firmanın geleceğine ilişkin raporları sunabilmek.

Talep Planlama Uzmanı İşe Alım Şartları Nelerdir?

İşe alım döneminde adaylar; eğitim ve tecrübe gibi kriterler açısından değerlendirilir. Gelişime açık personeller ile tecrübeli personellerin sahip olduğu avantajlar çeşitlilik gösterir. Talep planlama uzmanı istihdam edip kazancı arttırmaya odaklanan firmalar, tecrübeyi önemser. Geleceğe yönelik planların verimli olabilmesinde geçmişteki kazanımların etkisi büyüktür. Birkaç yıl talep planlama uzmanı olarak deneyim kazanmış adayların iş bulma ihtimali daha fazladır. Üniversiteden henüz mezun olmuş veya deneyim kazanamamış adaylar da bu alanda iş imkanı bulabilir. Talep planlama uzmanı görevleri ve sorumlulukları açısından şu şartları sağlamalıdır:

 • Hızlı düşünebilmek.
 • Saha incelemeleri yapabilmek.
 • Müşteri takibi için anket veya sözlü görüşme düzenleyebilmek.
 • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.
 • Firma bilgisayarlarında bulunan çeşitli programları en az temel düzeyde kullanabilmek.
 • Tam zamanlı mesai koşullarına uymak.

Talep planlama uzmanı maaş ve pozisyon seviyesi bakımından ilerlemeye açık personellerdendir. Siz de bu alanda çalışmak istiyorsanız Kariyer.net üzerinden talep planlama uzmanı iş ilanları seçeneklerine göz atabilir ve uygun gördüğünüz ilanlara başvurabilirsiniz.