Teknik Öğretmen Nedir?

Teknik Öğretmen Ne Demek?

Teknik öğretmen, üniversitelerin Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına verilen mesleki unvandır. Teknik Eğitim Fakülteleri; Metal Eğitimi, Makine Eğitimi, Mobilya Dekorasyon Eğitimi gibi birçok farklı lisans programında eğitim vermektedir.

Teknik Öğretmen Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Teknik öğretmen unvanına sahip bireyler, mezun olduğu lisans programına bağlı olarak farklı sektörlerde istihdam edilebilmektedir. Meslek profesyonellerinin genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Teknik öğretmen sıfatıyla; eğitim vermekle mesul olduğu teknik bölüm derslerini müfredata uygun bir şekilde planlamak ve öğretmek,
 • Etkin öğrenmeyi sağlamak amacıyla uygulamalı ders yöntemleri geliştirmek,
 • Otomotiv, mobilya, sanayi vb. iş sahalarında; uzmanlığı bulunan teknik bilgiyi kendisine atanan görevde kullanmak,
 • Sahip olduğu uzmanlık alanındaki yenilik ve değişimlerden haberdar olarak mesleki gelişimi sürdürmek.

Nasıl Teknik Öğretmen Olunur?

Teknik öğretmen unvanına hak kazanma şartı, 3795 sayılı kanunda şu ifadelerle belirtilmiştir; “Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlar teknik öğretmen unvanını kazanır.”

Teknik Öğretmende Olması Gereken Özellikler

 • Uzmanlığı bulunan teknik eğitim konularına hakim olmak,
 • Kapalı ortamda uzun süre çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Disiplin sahibi olmak,
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek,
 • Vardiyalı çalışabilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.