Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nedir?

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nedir?

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ne Demek?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni; devlete bağlı ya da özel bir eğitim kurumunda, ilköğretim düzeyindeki öğrencilere sanat, teknoloji ve tasarım alanında eğitim veren öğretmendir.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmek için çalışan teknoloji ve tasarım öğretmeninin sahip olduğu görev ve sorumluluklar şunlardır:

 • Öğrencilerin odak noktasına yönelik etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Öğrencilere dersin içeriği ve nasıl işlendiği ile ilgili bilgilendirme yapmak,
 • Örnek bilim insanlarının yaşam öykülerini ve tasarım- icat öykülerini öğrencilerle paylaşmak,
 • Öğrencilere kendilerinden ne beklendiğini net bir şekilde açıklamak,
 • Kendisine ayrılan ders saati içerisinde, plana uygun olarak, öğrencilere sanat, teknoloji, tasarım alanında bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Öğrencilerin bağımsız düşünebilme ve karar verme, kendini açıkça ifade etme, yeni fikirler ortaya atma gibi şahsi yeteneklerine yönelik geliştirici uygulamalar yapmak,
 • Öğrencileri bağımsız düşünmek ve karar vermek, yeni bakış açıları ortaya koymaktan alıkoyacak materyal kullanımı, davranış ve yöntemlerden kaçınmak,
 • Öğrencilere tasarımla ilgili günlük tutturmak ve takibini yapmak,
 • Öğrencilerin hazırladıkları sunum dosyalarını incelemek ve değerlendirmek,
 • Teknoloji şenliği ile ilgili etkinliklerde aktif görev almak,
 • Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Nasıl Olunur?

Teknoloji ve tasarım öğretmeni olabilmek için üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir. Lise eğitimini meslek liselerinin ilgili bölümlerinde almış olanlar daha avantajlı konumdadır. Kamuda teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak çalışmak için KPSS şartı aranmaktadır.