Tıbbi Sekreterlik

Tıbbi Sekreterlik nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

Tıbbi Sekreterlik Nedir?

Tıbbi sekreter, sağlık kuruluşları veya özel muayenehanelerde hastaları kabul etme, kayıtlarını tutma ve genel ofis işleyişini sağlamakla yükümlü kişilere verilen mesleki unvandır.

Tıbbi Sekreterin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Tıbbi sekreterin mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Gelen hasta telefonlarına cevap vermek, mesajları kaydetmek ve doktora iletmek,
 • Randevu almak için arayan hastalara sigorta ve ödeme bilgisini vermek,
 • Hastaları muayenehaneye kabul etmek ve kayıtlarını gerçekleştirmek,
 • Hasta vizite tarihlerini ayarlamak,
 • Hastalar, muayenehaneden ayrılmadan önce bir sonraki randevu tarihini ayarlamak,
 • Doldurulması gereken formları hastalara iletmek,
 • Doktorun takvimini ayarlayarak iş verimliliğini sağlamak,
 • Yaklaşmakta olan vizite tarihlerini hatırlatmak üzere hastalara telefon açmak,
 • Laboratuvar sonuçlarını ilgili personele iletmek,
 • Doktor tarafından dikte edilen hasta öyküsü, ameliyat notu ve tıbbi raporları kayıt altına almak,
 • Faturalama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak,
 • Mesleki standartlara, hastane politikalarına ve prosedürlerine bağlı kalmak,
 • Ofis ekipmanında meydana gelen arıza onarımının yapılmasını sağlamak,
 • Sarf malzemesi stoğu siparişi gibi çeşitli büro ve idari işlevleri yerine getirmek,
 • Finansal kayıtları tutmak.

Nasıl Tıbbi Sekreter Olunur?

Tıbbi sekreter olmak için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının iki yıllık Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nden mezun olmak gerekmektedir. Aynı zamanda, meslek liselerinin, Büro Yönetimi ile Sekreterlik ve Tıbbi Sekreterlik bölümlerinden mezun olan kişiler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programına sınavsız geçiş yapabilmektedirler.

Tıbbi Sekreterin Nitelikleri Nelerdir?

 • Tıbbi terminoloji ve yönetmeliğe hakimiyet,
 • Microsoft Office Suite programları bilgisine sahip olmak,
 • Hastaların ihtiyaçlarını ve doktorların talimatlarını anlamayı sağlayacak aktif dinleme becerisi göstermek,
 • Beden dilini anlama, insanlarla görüşme ve ikna etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Sabırlı ve güler yüzlü olmak,
 • Sigorta formları, hasta dosyaları ve ofis malzemelerini takip etmeye yarayacak organizasyonel beceriye haiz olmak,
 • Kişiler ve kurumlar arası yazışmaları gerçekleştirebilmek.
Tıbbi Sekreterlik Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Personel %100
 • İdari İşler %70
 • Muhasebe %60
 • Sağlık %23,7
 • Sekreterya %11,6
 • Bilgi İşlem %3,2
 • Arşiv / Dokümantasyon %2,6
 • Genel Başvuru %1,7
 • Halkla İlişkiler %1,4
 • Hizmet %1,2
Tıbbi Sekreterlik Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Tekstil %90
 • Bilişim %70
 • Sağlık %51,8
 • Eğitim %50
 • Arşiv Yönetimi ve Saklama %50
 • Gıda %50
 • Elektrik & Elektronik %40
 • Hizmet %15,6
 • Sigortacılık %2
 • Danışmanlık %1,1
Tıbbi Sekreterlik Cinsiyet Dağılımı
 • Kadın %82
 • Erkek %9,8
 • Belirtilmemiş %8,2
Tıbbi Sekreterlik Eğitim Durumu
 • Ön Lisans %42,6
 • Yüksek lisans %30
 • Lise %26,7
 • Üniversite %19,8
 • Diğer %9,3
 • İlköğretim %1,2
 • Doktora %0
Tıbbi Sekreterlik Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %100
 • Ege Üniversitesi %100
 • Selçuk Üniversitesi %100
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi %90
 • Anadolu Üniversitesi %8,6
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %1,6
 • Kocaeli Üniversitesi %1,4
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %1,4
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi %1,2
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi %1,1
Tıbbi Sekreterlik Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO) %100
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (MYO) %90
 • Muhasebe (MYO) %90
 • İktisat %70
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (MYO) %21,3
 • İşletme %2,9
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO) %2,1
 • Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) %1,8
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği %1,5
 • Kamu Yönetimi %1,2
Tıbbi Sekreterlik Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Bilgisayar %90
 • Microsoft Office %80
 • Bılgısayar Programları %50
 • Microsoft Office Excel %50
 • Microsoft Office Word %40
 • Microsoft Office Powerpoint %40
 • Ticaret %30
 • Personel Maliyet %20
 • İletişim %20
 • Resim %20