Türkçe Öğretmeni Nedir?

Türkçe Öğretmeni Ne Demek?

Türk dilinin yapısı, içeriği, yazım ve kompozisyon kuralları hakkında öğrencilere eğitim verir. Devlet okulları ile özel eğitim kurumlarında görev alır.

Türkçe Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İlköğretim kurumları ile özel dershane ve kurslarda görev alan Türkçe öğretmeninin meslek yükümlülükleri şunlardır;

 • Türk dilinin yapısı ve içeriği hakkında öğrencilere eğitim vermek,
 • Öğrencilerin yaş ve yeteneklerine uygun ders planları oluşturmak,
 • Haftalık ve aylık ders programları hazırlamak,
 • Öğrencilerin düzeylerini değerlendirmek üzere yazılı ve sözlü sınavlar düzenlemek,
 • Öğrencilerin ödev, proje ve notlarını değerlendirmek,
 • Devamsızlık ve not kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,
 • Öğrencileri liseye giriş sınavlarına hazırlamak,
 • Öğrencilerin notları ve tutumları hakkında velileri bilgilendirmek,
 • Ekstra desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik bireysel çalışmalar hazırlamak,
 • Öğrencileri kitap okumaları için teşvik etmek,
 • Eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve öğrenmeye elverişli bir sınıf ortamı oluşturmak,
 • Güncel literatürü okumak ve disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Okul idaresi tarafından belirlenen politika ve prosedürleri takip etmek,
 • Kurum içi toplantı ve eğitimlere düzenli katılım sağlamak.

Nasıl Türkçe Öğretmeni Olunur?

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği ya da Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler, Türkçe Öğretmeni unvanına sahip olmaya hak kazanır. Edebiyat Fakültesinden mezun olan öğrencilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir.

Türkçe Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

 • Sabır ve özveri göstermek,
 • Etkin iletişim becerisi sergilemek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarını gözlemleme ve analiz edebilme becerisi sergilemek,
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek,
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
13.550 / Aylık
586 kişinin ortalama maaşıdır.