Üretim Planlama Uzmanı Nedir?

Üretim Planlama Uzmanı Nedir?

Nasıl Üretim Planlama Uzmanı Olunur?

Üretim planlama uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Üretim Planlama Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Etkili iletişim yeteneği sergilemek,
 • İş takibi ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Üretim Planlama Uzmanı Ne Demek?

Üretim planlama uzmanı, üretim iş akışını koordine etmek ve üretim talebini karşılamak için gerekli personel, ekipman ve hammaddeleri belirlemekle sorumludur.

Üretim Planlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Müşteri ihtiyaçlarını belirlemek için satış bölümü ile irtibat kurmak,
 • Her bir iş emri için ekipman, malzeme ve insan gücü gereksinimlerini tanımlamak,
 • Tüm görevleri ve tamamlanma tarihini detaylandıran bir üretim programı geliştirmek,
 • Üretim planın takip edildiğinden emin olmak için projenin ilerlemesini izlemek,
 • Üretim planlama problemlerini tanımlamak ve çözümlemek için üretim ve satın alma departmanları ile iş birliği yapmak,
 • Personel sorunları ve makine arızaları dahil olmak üzere, üretim sırasında ortaya çıkan problemlerin giderilmesini sağlamak,
 • İş hedeflerini karşılamak için envanter, üretim ve üretim kontrol sistemleri için süreç iyileştirmeleri yapmak,
 • Proje evraklarını organize etmek ve kayıtları korumak,
 • Üretim ve hammadde maliyetlerini izlemek,
 • Üretim ve ekip performansı hakkındaki verileri toplamak ve değerlendirmek,
 • Üst yönetim için üretim süreçleri hakkında raporlar hazırlamak ve verimliliği artırıcı yolları hakkında bilgi sağlamak,
 • Personelin şirket politikaları ile güvenlik prosedürlerini takip etmelerini sağlamak
 • Düzenli olarak üretim faaliyetlerini raporlamak ve yönetime sunmak.