Yalın Üretim Mühendisi Nedir?

Yalın Üretim Mühendisi Nedir?

Yalın Üretim Mühendisi Ne Demek?

Yalın üretim; en az kaynak kullanarak en kısa sürede, en ucuz ve hatasız olarak üretimi, müşteri taleplerine göre gerçekleştirme esasına dayanır. Yalın üretim mühendisi üretimin tüm aşamalarında gerekli fizibilite çalışmaları yaparak, iş süreçleri hususunda projeler planlayan ve raporlama yapan kişidir. Ürün gerçekleştirme sürecinin tamamında çözüm odaklı hizmet verir.

Yalın Üretim Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Yalın üretim mühendisi olmak isteyen kişiler üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra, bu alanda uzmanlaşmak için; 5S, Zaman etüdü, Kaizen, Proje yönetimi, İSG konularında eğitim alır. Temel programlama ve algoritma bilgisi olması avantaj sayılır. İş alanına göre bazı işletmeler robot, otomasyon, solid works, teknik resim ve SAP konularında tecrübe isteyebilir.

Yalın Üretim Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Yalın üretim mühendisi işletme içerisinde yapılacak üretim faaliyetlerine, diğer bölümlerle de iş birliği içerisinde olarak rehberlik eder. Yalın üretim ile ilgili literatür araştırmaları yapar ve eğitim faaliyetleri hazırlar. Yalın üretim mühendisinin başlıca görevleri şunlardır;

  • Finans departmanı ile iş birliği yaparak, potansiyeli olan projelerin finansmanına öncelik tanınmasını sağlamak,
  • Prosedürler, kataloglar hazırlayarak organizasyonun içinde standart ölçü sağlamak,
  • İşletme içerisinde yürütülmekte olan önerileri sistemli olarak yürütmek,
  • Gerekli durumlarda üst yönetime sunulmak üzere rapor hazırlamak,
  • Verimlilik projelerinde yer almak,
  • Yalın dönüşüm stratejisi kapsamında yürütülen çalışmaların, bağlı olduğu plana uygun süreçte ilerlemesini sağlamak,
  • Sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.

Yalın Üretim Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinde yer alan lisans programlarından mezun olmak gerekir. Genel olarak endüstri, gıda, makine, mekatronik, elektrik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olanlar, istekleri doğrultusunda yalın üretim mühendisi olarak belli bir dalda uzmanlaşır. Üniversitelerin matematik, istatistik gibi sayısal ağırlıklı bölümlerinden mezun olan kişiler de işletme yüksek lisansı yapmaları halinde yalın üretim alanında kariyer sahibi olur. Mühendislik fakültesinden mezun olan kişiler, eğitim kurumlarından Yalın üretim mühendisliği eğitimi alır veya yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlık kazanır.