YÖK Destek Bursu nedir? YÖK Bursu nasıl alınır?

Yok_destek_bursu

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen burs ve desteklerin arasında bulunan “YÖK Destek Bursu”na dair detayları senin için paylaştık.

2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere yani ilgili bölüme yerleşerek kayıt yaptıran en yüksek puanlı ilk üç öğrenciye YÖK Destek Bursu veriliyor. YÖK Destek Bursu, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olmak için öğrenme masraflarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlar ve hak kazanan öğrencilere 12 ay boyunca verilir. 

YÖK Destek Bursu şartları nelerdir? 

YÖK Destek Bursu belli şartları karşılayan öğrencilere verilir. Bu şartlar:  

 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
 •  Üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak, 
 •  Yerleşilen lisans programının, öğrencinin tercihleri arasında ilk 15 içinde yer alması, 
 • Önceden herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak, 
 • YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak, 
 • Genel not ortalamasının yıllık 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olmamasıdır.  

YÖK Destek Bursu başvurusu nasıl yapılır? 

YÖK Destek Bursu başvurusunda herhangi bir başvuru süreci veya belge teslimi aşaması yoktur. Burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenirken, lisans programlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin saptanmasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verileri esas alınır. Bu sistem aracılığıyla ilgili öğrencilerin gerekli şartlara uyup uymadığı kontrol edilir. Ardından YÖK tarafından belirlenen burs miktarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumuna aktarılır. Böylelikle öğrencilerin yerleştiği üniversiteler bursiyerlerle iletişime geçerek, doğrudan ödemeyi yapar. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile YÖK tarafından belirlenen miktarda burs ödenir. 

YÖK Destek Bursu hangi bölümlere veriliyor? 

YÖK Destek Bursu kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu’nun stratejik alanlar olarak belirlediği temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarını tercih listesinde ilk 15 sırada yer vererek bu bölümlere en yüksek ilk üç sıralama ile yerleşen öğrencilere burs verilir.  

YÖK destek bursu verilen bölümlerin tamamı ise şunlardır: Astronomi ve Uzay Bilimleri, Matematik, Bahçe Bitkileri, Matematik (İngilizce), Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Bitki Koruma, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Orman Mühendisliği Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce), Su Bilimleri ve Mühendisliği, Biyoloji, Su Ürünleri Mühendisliği, Biyoloji (İngilizce), Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce), Biyosistem Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Felsefe (Türkçe/İngilizce/Fransızca), Tarım Ekonomisi, Fizik/ Fizik (İngilizce), Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce), Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce), Tarımsal Yapılar ve Sulama, Hidrojeoloji Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Jeofizik Mühendisliği, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Jeoloji Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Jeoloji Mühendisliği (İngilizce), Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Veteriner, Kimya, Veterinerlik (İngilizce), Kimya (İngilizce), Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Maden Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği Programları, Maden Mühendisliği (İngilizce)’dir. YÖK Destek Bursu verilen bölümlerin de yer aldığı Kariyer.net’in Bölümler Rehberi’ni inceleyerek farklı bölümler hakkında kapsamlı bilgilere erişebilirsin.  

YÖK Destek Bursu hakkında bilmen gerekenler nedir? 

YÖK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunlar: 

 • YÖK Destek Bursu alan öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olmaması gerekiyor, 
 • İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyan öğrencilere YÖK destek bursu verilmiyor, 
 • Zorunlu hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin ise birinci yılın sonunda burslarının kesilmemesi için hazırlık sınıfında başarısız olmamaları gerekiyor. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.  
 • Öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması bursunun kesilmesine sebep olur.  
 • Disiplin cezası alan ve başka bir üniversiteye veya bölüme yatay geçiş yapan öğrenciler, YÖK Destek burs hakkını kaybederler.  

Burslarla ilgili daha fazla bilgi almak istersen Burs Rehberine göz atabilirsin.

Kaynaklar: 12