YÖK Türkoloji Bursu başvurusu için önkoşullar ve başvuru süreci

YÖK Türkoloji Bursu başvurusu için önkoşullar ve başvuru süreci

Devlet kurumları özellikle yükseköğrenimde başarılı öğrencilere yönelik çeşitli burs programları uygular. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da farklı hedeflere ve bölümlere yönelik YÖK bursu programları uygulamaktadır. Bu burs programlarından birisi de YÖK’ün yurt dışındaki Türk Dili ve Türkoloji ile ilgili bölümlere ilgiyi artırmak ve başarılı yabancı öğrencileri yurt dışındaki bu bölümlere çekebilmek amacıyla başlattığı YÖK Türkoloji Bursu Programı’dır. Bu burs programının yürütülmesi ile ilgili başlatma, durdurma, sonlandırma kararları Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından verilir. Bu bursa yönelik merak ettiğin soruların cevabını bu içerikte bulabilirsin.

YÖK Türkoloji Bursu ve amacı nedir?

Üniversite öğrencilerine verilen devlet burslarının bir kısmı YÖK (Yükseköğretim Kurulu) tarafından karşılıksız burs kapsamında verilir. YÖK Türkoloji Bursu da bunlardan birisidir. YÖK tarafından verilen diğer burs ve destek programları arasında YÖK Destek Bursu, Yabancı Uyruklu Öğrencilere Burs, 100/2000 YÖK Doktora Bursu, YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, Uluslararası Araştırmacı Projeleri, Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı sayılabilir. 

Uluslararası ortamlarda Türkiye’nin bilinirliğini artırmak YÖK Türkoloji Bursu’nun öncelikli amaçları arasındadır. Yurt dışında Türk Dili ve Türkoloji ile ilgili bölümlerin tercih edilmesini teşvik etmek amacı da taşıyan YÖK ayrıca Türk Dili ve Türkoloji ile ilgili bölümlerin kapanma riskleri varsa bunun önüne geçebilmek amacıyla da bu burs programını uygular. Sen de bu bölümlere ilgi duyuyor ve öğrenimini bu bölümlerde sürdürmek istiyorsan, bu burs programına yönelik ayrıntıları bilmek isteyebilirsin. 

YÖK Türkoloji Bursu tüm ülkelerde ve tüm lisans programlarında geçerli mi?

YÖK Türkoloji Bursu başvurusu yapmak için aşağıdaki bölümlere kayıt yaptırmış olman gerekir:  

 • Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
 • Türkoloji Lisans Programı
 • Türk Dili Lisans Programları

Yukarıdaki bölümlerden herhangi birisine kayıt yaptırmış olmanın yanı sıra kayıt yaptırdığın üniversitenin bulunduğu ülkenin vatandaşı olmak da bu bursa başvurmak için gerekli. YÖK Türkoloji Bursu’nun hangi ülkelerde verileceği Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Geçerli olduğu ülkelerin sayısının arttırılması YÖK’ün hedefleri arasında. Burs verilecek ülkeler belirlenirken Yükseköğretim Kurulu’nun iş birliği ya da mutabakat zaptı imzaladığı ülkelere öncelik verilir ve bu burs, verilen ülkelerde bulunan Türkiye Büyükelçilikleri ile koordineli olarak yürütülür.

YÖK Türkoloji Bursu başvuru şartları nelerdir?

Türkoloji Bursu’na başvurmak istemen durumunda aşağıdaki koşulları sağlanman gereklidir: 

 • YÖK tarafından belirlenen yabancı ülkelerden birinde ve geçerli bölümlerde (Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı, Türkoloji Lisans Programı, Türk Dili Lisans Programları) lisans eğitimi alıyor olman, 
 • Kayıt yaptırılan üniversitenin bulunduğu ülkenin vatandaşı olman,
 • İlgili programa ilk 10 sırada yerleşmiş olman (ilk sene hazırlık programı okunuyor olabilir),
 • Ara sınıflardan birisinde eğitim alıyorsan önceki yıldan dersinin kalmamış olması gerekiyor.  

Kimler YÖK Türkoloji Bursundan faydalanamaz?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar,
 • Çifte vatandaş olup, vatandaşlıklarından birisi Türk vatandaşlığı olanlar,
 • Herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığından çıkarılmış olanlar bu burstan faydalanamaz.

YÖK Türkoloji Bursu burs miktarı nasıl belirlenir?

Türkoloji Bursu miktarı Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenir. Burs miktarı belirlenirken ilgili ülkenin gayri safi yurt içi hasıla miktarı, asgari ücreti, ekonomik düzeyi, yaşam koşulları dikkate alınır ve burs miktarı döviz cinsinden belirlenir. Burs miktarı ülke bazında farklılık gösterebilir. 

YÖK Türkoloji Bursu süresi ve ödeme aralıkları nedir?

YÖK tarafından ödeme ile ilgili aşağıdaki süreler ve kriterler baz alınır: 

 • Burs almaya hak kazanıldıktan sonra Türkçe hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere normal öğrenim süresi kadar burs verilir. 
 • Burs ödemeleri 6 aylık dilimler halinde yılda iki kez yapılır.
 • Burstan faydalanmak için geçerli eğitim döneminde eğitime ara vermemiş olmak gereklidir. 
 • Zorunlu hallerde kayıt dondurulursa eğitime ara verilen dönemde burs ödemesi kesilir. Ancak eğitime geri dönüldüğünde zorunlu kesinti süresi de burs süresine eklenir. 

YÖK Türkoloji Bursu başvurusu nasıl yapılır?

YÖK Türkoloji bursu başvurusu şartları sağlandıktan sonra YÖK tarafından hazırlanan başvuru formları doldurularak öğrenim görülmekte olan yükseköğretim kurumlarına başvurular yapılır. Başvurular ilgili ülkelerin Türkiye Büyükelçilikleri ile koordineli olarak takip edilir.  

İlgili ülkenin yükseköğrenim kurumu tarafından bu başvurular ön değerlendirmeden geçirilir. Ön değerlendirmede başvuru koşullarını taşıyan burs adaylarının listesi hazırlanır. Bu listeler başvuru formları ile birlikte ilgili ülkede faaliyet gösteren Türk Büyükelçiliği ya da Diplomatik Temsilcilik aracılığıyla YÖK’e resmi yazı ile iletilir.  

YÖK Türkoloji Bursu başvurusu değerlendirme süreci

Başvuru formları ve listeleri kendisine ulaşan YÖK tarafından değerlendirme süreci başlar. YÖK Türkoloji Bursu için 150 bursiyer kontenjanı bulunur. Burs almaya hak kazananların belirlenmesi YÖK’ün ilgili kurulları tarafından yapılır. Sonuçlar Türk Büyükelçiliği ya da Diplomatik Temsilcilikler aracılığıyla resmi bir yazı ile ilgili Yurtdışı Yükseköğretim Kurumu’na bildirilir. 

Ara sınıflar için bursun devamı değerlendirilirken yıllık ağırlıklı not ortalamaları dikkate alınır. Burs verilmekte olan ülkeye ait not sistemi de dikkate alınarak hesaplanan yıllık ağırlıklı not ortalaması, lisans eğitimi için 4 üzerinden en az 2.5 olmalıdır. Başarı notu değerlendirmesi yapılırken, tamamlanmış olan öğretim yılını takip eden eylül ayına ait ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır.

YÖK Türkoloji Bursu alan bursiyerlerin sorumlulukları nelerdir?

Değerlendirme sonrası burs almaya hak kazanıldığında bursiyerler için bazı yükümlülükler de doğar. Bunlardan biri bursiyerlerin YÖK tarafından belli dönemlerde gönderilmesi istenen belgelerin zamanında ve eksiksiz olarak gönderilmesi sorumluluğudur. İstenen belgeler arasında dönemlik başarı durumu, devam durumu, zorunlu hallerde kayıt dondurma söz konusu ise bununla ilgili belgeler ve bilgi güncellemeleri ile ilgili akışı sağlayan diğer belgeler yer alır. İstenen süre içerisinde belgelerin tam gönderilmemesi durumunda burs ödemeleri kesilebilir, burs tamamen iptal edilebilir.

YÖK Türkoloji Bursu hangi durumlarda sonlandırılır?

 • Disiplin cezası alınması durumunda,
 • YÖK’ün belirlediği programlar dışında bir bölüme ya da bir üniversiteye geçiş yapılması durumunda,
 • YÖK tarafından belirlenen minimum başarı notunun alınamamış olması durumunda,
 • YÖK tarafından istenen belgelerin zamanında ve tam olarak gönderilmemiş olması durumlarında, bunlardan en az birisinin meydana gelmesi bursunun sonlandırılmasına sebep olur. 

Ayrıca yalnızca zorunlu haller sebebiyle (sağlık sorunu, doğum izni vb.) eğitimine ara verdiğinde ve bu durumu belgelendirdiğinde burs ödemesine ara verilir. Belgelenemeyen sebeplerle eğitime ara verilmesi bursun devamı için engel oluşturur, eğitime keyfi ara vermek YÖK Türkoloji Bursu’nun sonlanmasına sebep olur.    

Kaynak: 1