Bilim Tarihi Bölümü

Bilim Tarihi Bölümü Nedir?

Bilim tarihi Bölümü; doğal ve sosyal bilimler de dahil olmak üzere bilim ve bilimsel bilginin gelişiminin incelendiği akademik bir disiplindir. Bilim, gerçek dünya fenomenlerinin gözlemini, açıklamasını ve tahminini vurgulayan bilim adamları tarafından üretilen, doğal dünya hakkında ampirik, teorik ve pratik bilgi birikimidir. Bilimin tarihi yazımından ziyade, tarihçilerin çalışmaları esnasında kullanmış oldukları yöntemleri inceler. Bilim Tarihi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bilim Tarihi Bölümü, dört yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde bilimin tarihe göre geçirdiği gelişimi inceleyen yetkin araştırmacıların eğitilmesi amaçlanır.

Bilim Tarihi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversite tercih döneminde bilim tarihi bölümünü listelerine eklemeyi hedefleyen aday öğrenciler;

 • Matematik Tarihi,
 • Bilim Tarihi,
 • İlkçağ Felsefe Tarihi,
 • Mantık,
 • Sosyoloji Tarihi,
 • Fizik Tarihi,
 • Metin İncelemeleri,
 • Latince,Farsça ve Arapça,
 • Eskiçağda Bilim ve Teknik,
 • Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Mirası,
 • Ortaçağ İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji,,
 • Bilim Kurumlarının Tarihsel Gelişimi,

ve daha birçok dersi 4 yıllık eğitim süreleri içerisinde başarı ile geçerlerse “Bilim Tarihi Lisans Diploması” sahibi olmaya hak kazanırlar.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bilim tarihçileri, bir bilgi kolunun gelişiminde bir dönüm noktası olan ve yeni bir teorik referans çerçevesi veya bilinen gerçeklerin yeni bir sisteme uygun hale getirilmesi adına tarihi baz alarak düzenlenmesinden sorumludur.

Bilim Tarihi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Bilim Tarihçisi unvanını alan mezun bireyler, birbirinden farklı bilim dallarında çalışmalarda başvurulacak bilginin dünden bugüne kadar yaşamış olduğu evrimin her aşamasının incelemesini yapabileceği gibi, günümüzde gerçekleştirilmekte olan bilimsel çalışmaların bilim tarihine sağlayacağı katkıyı da değerlendirmekte söz sahibidir. Bu da bilim tarihçilerinin gerek üniversitelerde, araştırma merkezlerinde, bilim ve kültüre dayalı her türlü kuruluşta araştırmacı sıfatıyla bulunabilirler. Bunların haricinde müzelerde ve medya kuruluşlarında da bilime katkı sağlamak, elde edilen verileri geniş kitlelere ulaştırmak adına çalışmalarda bulunabilirler.

Bilim Tarihi Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Bilim Tarihi (Burslu) (4 Yıllık) EA 20 279,12432 569.976
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Bilim Tarihi (4 Yıllık) EA 50 286,74661 506.082
3
İstanbul Üniversitesi
Bilim Tarihi (4 Yıllık) EA 80 293,5486 454.217

Bilim Tarihi Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Bilim Tarihi Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Bilim Tarihi Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Eğitim
 • 2 İnşaat
 • 3 Giyim
 • 4 Tekstil
 • 5 Kitabevi