keyboard_arrow_down

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, sınır komşumuz ülkelerinden bir tanesi olan Yunanistan’ın resmi dili olan Çağdaş Yunan dili ve edebiyatında yer alan eserlere ek olarak Yunanistan’ın kültürü üzerine araştırmalar gerçekleştirerek gelecek meraklı nesillere aktarmayı amaçlayan akademik bir disiplindir.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, üniversitede Edebiyat Fakültesi ve Dil , Tarih ve Coğrafya Fakültesi kapsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü yalnızca Dil puan türüne göre öğrenci kabul eden bir bölüm olmakla birlikte 2019-2020 eğitim yılı YÖK verilerine göre ülkemizde yalnızca 4 üniversitede faaliyet gösteren bir bölümdür.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede bu bölüm üzerine eğitim almayı amaçlayan ve tercih listelerinde bu bölüme yer vermeyi amaçlayan aday öğrenciler;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Türk Dili,
 • Çağdaş Yunan Dili Grameri,
 • Çağdaş Yunan Dili Dinleme Becerileri,
 • Çağdaş Yunan Dili Konuşma Becerileri,
 • Çağdaş Yunan Dili Sentaks,
 • Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,
 • Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,
 • Türk Mitolojisi,
 • Yunan Mitolojisi,
 • Çağdaş Yunan Dilinde Yazma Becerileri,
 • Eski Yunan Dili,
 • Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,
 • Osmanlı Döneminde Balkanlar,
 • Çağdaş Yunan Edebiyatında Roman,
 • Çağdaş Yunan Yazılı Basın Çevirisi,
 • İş Dünyası için Çağdaş Yunan Metin Çevirisi,
 • Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

Ve daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Mezunlar, Çağdaş Yunan Dili ve bu dilde yazılmış eserler, Bosna Hersek kültürü üzerine çalışmalar gerçekleştirerek araştırmaları sonucu elde etmiş olduğu verileri ve hakimi olduğu dil bilgisini ilgili kitlelere aktarmak üzerine çalışır.

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabileceği gibi turizm şirketlerinde, yayınevlerinde, televizyon kanallarında ve eğitim kurumlarında çalışma fırsatları bulabilirler.

Tüm bu iş imkanlarından devlet kurum ve kuruluşlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edeceği puan belirleyici olur.