keyboard_arrow_down

İletişim Sanatları Bölümü

İletişim Sanatları Bölümü Nedir?

Günümüzde iletişimin çok hızlı ve çok sayıda gerçekleşiyor olması verimli ve verimsiz iletişim terimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İletişim Sanatları bölümü, medya içerisinde verilecek bilgilerin verimli olmasını sağlayacak nitelikli insan ihtiyacından ortaya çıkmıştır.

İletişim Sanatları bölümünün amacı, genel medya cihazlarının (radyo ve televizyon gibi) medya kuruluşlarında başarılı bir şekilde görev kullanacak ve verilen görevleri yerine getirecek, sektöre katkı ve fayda sağlayacak nitelikli çalışma elemanlarını sektöre yetiştirerek kazandırmaktır.

İletişim Sanatları bölümünü tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerin reklamcılık ve sağlıklı iletişim kavramlarına ilgili ve meraklı olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

İletişim Sanatları Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İletişim Sanatları bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

İletişim Sanatları Bölümü Dersleri Nelerdir?

İletişim Sanatları bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca iletişim ve reklamcılık ile ilgili detaylı dersler ile karşı karşıya geleceklerdir.

İletişim Sanatları bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • İletişim Bilimi,
  • Tasarım Atölyesi,
  • Pazarlamanın Temel İlkeleri,
  • Reklamcılığa Giriş,
  • Fotoğraf Bilgisi,
  • Davranış Bilimleri,
  • Kurum Kültürü,
  • İletişimde İkna,
  • Tüketici Davranışları,
  • Medya Planlanması

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘İletişim Sanatları Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir. Diplomasını alan kişilere “Reklamcı ve Halkla İlişkiler Uzmanı” unvanı verilir.

İletişim Sanatları Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İletişim Sanatları bölümü mezunları meslek hayatları içerisinde görevi reklamcılık üzerine çağdaş teknolojileri en iyi şekilde kullanarak kurumu ve tüketiciyi tanıma, analiz ettiği kitleye göre reklam ürünlerinin projelerinin üretilmesi ve geliştirilmesi ile kurum ve tüketici arasında bir bağ oluşturmaktır.

İletişim Sanatları Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İletişim Sanatları bölümü mezunları kamu ve özel sektör içerisinde reklamcılık ve halka ilişkiler uzmanı olarak görev alabilirler. Mezunların çoğunlukla medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında çalışmayı tercih etmektedirler.