keyboard_arrow_down

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü İspanyolca dili hakkında öğrencilere detaylı eğitim imkanı sunmaktadır.

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünün ana amacı, mezun olacak bireylerin İspanyolca dilini etkili ve başarılı bir şekilde çalışacağı yer için kullanabilir olmasıdır. Bir diğer amacı çalıştığı kurumlarda verilen görevleri başarılı bir şekilde tamamlayabilecek, bulunduğu sektöre katkı ve fayda sağlayabilecek kişileri yetiştirmektir.

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrencilerde İspanyolca diline, İspanya kültürüne ilgisi ve merakı olması aranan başlıca özellikler arasındadır.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversitelerinin mezuniyet koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri 8 dönemlik eğitim hayatları boyunca İspanyolca ile ilgili edebi yönden birçok ders ile karşı karşıya geleceklerdir.

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrenciler için;

  • Edebiyat Akımlarına Giriş,
  • Sözlü Anlatıma Giriş,
  • Endülüs ve Çok Kültürlülük,
  • Düz Yazıya Giriş,
  • Yazılı Anlatım,
  • Temel İspanyolca Dil Bilgisi,
  • Orta Çağ İspanyol Edebiyatı,
  • Yüksek Düzeyde İspanyolca Dil Bilgisi,
  • İspanyolcadan Türkçeye Çeviri,
  • Sözlü İletişim

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘İspanyol Dili ve Edebiyatı Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu bireyler turizm kuruluşlarında, noterliklerde, bazı fabrikalarda kendilerine çevirmen olarak yer bulabilirler. Yazı çevirileri ile kendilerine serbest çalışma imkanı da oluşturabilmektedirler.

İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu kişiler çalışmak için turizm şirketleri, konsolosluklar ve belli başlı fabrikalarda kendilerine yer bulabilirler.