keyboard_arrow_down

Lojistik Yönetimi Bölümü

Lojistik Yönetimi Bölümü Nedir?

Lojistik Yönetimi bölümünün amacı, lojistik ile ilgili bütün işeri organize edecek, planlamasını uygun yapacak, kontrolüne verilen kişileri şirket ve proje için en iyi şekilde kullanabilecek ve lisans eğitiminde verilen bilimsel eğitimleri uygulayabilecek, lojistik alanındaki gelişmeleri takip edebilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Lojistik Yönetimi bölümünü düşünen öğrencilerde matematik ve ekonomi gibi konu başlıklarına ilgisi olması önemli bir özelliktir, aday öğrenciler için bu özellikler eğitim ve iş hayatlarında birçok kolaylık sağlayacaktır.

2012 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan karar ile Lojistik Yönetimi veya lojistik ile ilgili bölüm mezunlarına “Lojistisyen” ve Lojistik Yönetimi Uzmanı unvanı verilir.

Lojistik Yönetimi Uzmanlarının hava, deniz ve kara olmak üzere 3 ana çalışma hatları vardır. Şirket için en uygun ve az masraflı planları yaratır ve düzenlerler. Yaratılan projeyi denetlemek, analiz etmek, rapor çıkarmak gibi birçok görevleri de vardır.

Lojistik Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Lojistik Yönetimi bölümünde, 4 yıllık lisans eğitimi verilir. Mezun olabilmeleri için zorunlu stajlarını yapmaları dışında 240 AKTS ders kotalarını da doldurmaları gerekmektedir.

Lojistik Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Lojistik Yönetimi bölümü öğrencilerine lisans eğitimleri boyunca ticaret, ekonomi, hukuk ve matematik ile ilgili birçok ders verilecektir.

Lojistik Yönetimi bölümünü tercih listesinde bulunduran aday öğrencileri;

  • İktisada Giriş,
  • İşletmeye Giriş,
  • Matematik,
  • İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama,
  • İş Hukuku,
  • Mikroekonomi,
  • Lojistik İlkeleri,
  • Finansal Yönetim,
  • Pazarlama Temel İlkeleri,
  • Ulaşım ve Lojistikte Yasal Çevre,

Başta olmak üzere, birçok dersten 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirdikleri takdirde ‘‘Lojistik Yönetimi Lisans Diplomasını’’ elde edeceklerdir.

Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bir ürünün üreticiden tüketiciye ya da tedarikçiye teslimatı konusunda gerçekleştirilen her türlü operasyonda görev alırlar.

Lojistik Yönetimi Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Lojistik Yönetimi bölümünden mezun olan bireyler kendileri için birçok farklı alanda iş imkanı bulabilirler. Yerel ve Uluslararası şirketlerde lojistik birimlerinde, satın alma bölümünde ve daha birçok alanda kendilerine yer bulabilirler. Kara, hava, deniz taşımacılık şirketlerinde, kamuya ait şirketlerde kendileri için iş imkanı bulabilirler.