Müzik Bilimleri Bölümü

Müzik Bilimleri Bölümü Nedir?

Müzik Bilimleri veya müzikoloji çalışma alanı; müzik bilimsel analiz ve araştırmaya dayalı akademik bir disiplindir. Müzikoloji bölümleri geleneksel olarak beşeri bilimlere aittir, ancak müzik araştırmaları genellikle daha bilimsel odaklıdır (psikolojik, sosyolojik, akustik, nörolojik, hesaplamalı).

Müzikoloji geleneksel olarak üç ana bölüme ayrılır: tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji ve etnomüzikoloji. Tarihsel müzikologlar çoğunlukla Batı klasik geleneğinin tarihini inceler, ancak müzik tarihi çalışmasının bununla sınırlı olması gerekmez. Etnomüzikologlar insanların nasıl ve neden müzik yaptığını anlamak için antropolojiden (özellikle saha araştırması) yararlanırlar. Sistematik müzikoloji, müzik teorisi, estetik, pedagoji, müzikal akustik, müzik enstrümanlarının bilim ve teknolojisi ve fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, felsefe ve bilgi işlemin müzikal sonuçlarını içerir. Bilişsel müzikoloji, müziğin bilişsel modellemesini çevreleyen fenomenler kümesidir. Müzikologlar bilgisayarları kullanarak araştırma yaptığında, araştırmaları genellikle hesaplama müzikolojisi alanına girer. Müzik terapisi, bazen sağlık alanlarıyla daha yakından ilişkili olduğu düşünülen ve diğer zamanlarda müzikolojinin uygun bir parçası olarak görülen özel bir uygulamalı müzikolojidir.

Müzik Bilimleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Müzik Bilimleri, üniversitelerde Güzel Sanatlar Fakültesi kapğsamında eğitimi verilmekte olan 4 yıllık bir lisans bölümüdür.

Bu bölüm yalnızca özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eder. Her üniversite kendi sınavını gerçekleştirir ve sınav tarihi ile ilgili duyuruları kendi internet sitelerinden ilgililere ilan eder.

Müzik Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Müzikoloji üzerine eğitim almak isteyen ve özel yetenek sınavını başarı ile tamamlayan aday öğrenciler;

 • Müziğin Tarihsel Evrimi: Rönesans Düşüncesinden Aydınlanma Çağına Kadar Düşünce ve Müzik,
 • Temel Müzik Kavramları,
 • Bilim Perspektifinde Müzik,
 • Popüler Müzik Tarihi: Başlangıçtan 1960’lara Ses Fiziği: Ses Oluşumu,
 • Müziğin Tarihsel Evrimi: Romantizm Olgusu ve 20. Yüzyıl,
 • Müzik Laboratuvarı,
 • Piyano,
 • Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları: Müzik, Kültür ve Toplum,
 • Müzik Araştırmacılığında Yöntem ve Teknik,
 • Geleneksel Türk Sanat Müziği Kuramları,
 • Müzikte Yazılı Anlatım,
 • Alan Çalışmasında İşitsel Kayıt Teknikleri,
 • Çalgı

Ve benzeri daha birçok dersten 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklar demektir. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Müzik Bilimleri Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar. Bölüm mezunlarına da “Müzikolog” unvanı verilir.

Müzik Bilimleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Müziğin tarihi ve coğrafyası üzerine çalışmalar yaparak müziğe ve müziğin gelişmesine katkı sağlamaktır. Teknolojinin de desteği ile müzikal kültürü yaşatmak ve geliştirmektir.

Müzik Bilimleri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Müzikologlar, meslek tanımları gereği müzik üzerine gerçekleştirilen her türlü çalışmada rol sahibi olabilirler. Bu bir araştırma merkezi de olabilir, eğitim verilen bir kurum da olabilir. Ya da profesyonel anlamda müzik çalışmaları gerçekleştirmekte olan kişi, grup ya da ekiplere bu konuda destek olabilirler.

Tüm bunların haricinde devletin ilgili bakanlıklarında, TRT kuruluşlarında çalışabilme ihtimalleri de söz konusudur. Devlet kurumlarında yer alabilmek için mezunların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan elde edecekleri sonuçlar belirleyici olacaktır.

Müzik Bilimleri Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Müzik Bilimleri Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Müzik Bilimleri Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Eğitim
 • 2 Eğitim Kurumları
 • 3 Müzik ve Müzik Organizasyon
 • 4 Eğlence - Kültür - Sanat
 • 5 Tekstil

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Eğitim
 • 2 Satış
 • 3 Yönetim
 • 4 Halkla İlişkiler
 • 5 Akademik