Nükleer Tıp Teknikerliği Bölümü

Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Nedir?

Nükler tıp teknikleri nedir sorusuna şöyle cevap verilebilir; sağlık alanında hizmet için kalifiye eleman yetiştiren bir ön lisans bölümüdür. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler teşhis ve tedavi için gerekli görüntüleme cihazlarının ve malzemelerinin kontrolünü ve kullanımını öğrenirler. Bunun yanı sıra radyolojide kullanılan radyolojik görüntüleme yöntemlerini de öğrenirler. Bunlar film banyo işlemleri, floroskopik, mamografik görüntüleme teknikleri ve kontrast madde reaksiyonlarının nasıl gerçekleştirileceğine dair bilgilerdir. Gelişen teknoloji ile paralel bir şekilde gelişme gösteren nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin güvenli ve etkin şekilde kullanılmasını sağlarlar. Nükleer Tıp Teknikleri bölümünü tercih eden öğrenciler; düzenli, tertipli, çalışkan, ekip çalışmasına uygun, dikkatli ve kurallara uyum sağlayabilen bireyler olmaları önemlidir.

Nükleer Tıp Teknikleri Gıda Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Nükleer Tıp Teknikleri bölümü süresi iki yıldır. Bu iki yıl içinde gerekli şartları yerine getiren öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Nükleer Tıp Teknikleri (2 yıllık taban puanları) yıldan yıla değişiklik gösterebilir. Nükleer Tıp Teknikleri taban puanları ve başarı sıralaması her yıl, bölümü tercih eden öğrenci sayısına ve öğrencilerin başarı durumuna göre belirlenmektedir.

Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Nükleer Tıp Teknikeri bölümünde birçok uygulamalı ve teorik ders bulunmaktadır. Dört dönemlik süre boyunca Nükleer Tıp Teknikleri öğrencilerine tıp ve radyoloji bilimi hakkında bilgi verilmektedir. İlgili dersler şunlardır:

 • Anatomi ve Fizyoloji
 • Radyolojik Anatomi
 • Tıbbi Terminoloji
 • Nükleer Tıp Fiziği
 • Klinik Eğitim ve Uygulamaları
 • Nükleer Tıbba Giriş
 • Nükleer Tıp Laboratuvarı (Sıcak Oda)
 • Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
 • Görüntüleme Cihazlarının Yapısı
 • Radyoterapi
 • Hastalıklar Bilgisi
 • Tıbbi Etik ve Hasta Hakları
 • Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
 • Nükleer Tıp Görüntüleme
 • Radyolojik İnceleme
 • Temel İlk Yardım

Bu zorunlu derslerin yanı sıra alan içi ve alan dışı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlayıp mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler ön lisans diploması almaya hak kazanırlar. Ayrıca nükleer tıp teknikeri unvanı almaktadırlar.

Nükleer Tıp Teknikleri Ne İş Yapar?

Nükleer tıp teknikleri ne iş yapar sorusunun cevabı, kişilerin çalıştıkları kurumların işleyişine göre değişmektedir. Hastalara tanı koymak için kullanılan görüntüleme cihazlarının kontrolünü yapar ve kalitesini takip ederler. Ayrıca bu görüntüleme cihazlarını kullanarak görüntüleme yaparlar. Hastaya gerekli bilgilendirmeyi yaparak ilgili formları doldurmalarına yardımcı olurlar. Hastaların, yapılacak teste uygun şekilde hazırlanmasına yardımcı olurlar. Efor testi de bunlardan biridir. Sıcak laboratuvarlarda görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri işaretlerler. Sayım cihazlarını kullanma yetkileri vardır. Hastaya radyonüklid tedavi uygulamasında yardımcı olurlar.

Nükleer Tıp Teknikleri Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Nükleer tıp teknikleri iş imkanı oldukça çeşitlidir. Teknikerler, kamuda ve özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Kamu hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde, özel hastanelerde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, bölüm ile ilgili araştırma geliştirme laboratuvarlarında ve radyofarmasötik üretim merkezlerinde nükleer tıp teknikeri olarak çalışabilirler. Nükleer tıp teknikeri maaşları, çalışılan firmaya bağlı olarak ve kişinin niteliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Nükleer tıp teknikleri iş ilanları için Kariyer.net'teki güncel ilanları takip edebilirsiniz. 

Nükleer Tıp Teknikerliği Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Dokuz Eylül Üniversitesi
Nükleer Tıp Teknikleri TYT 40 321,01499 656.299
2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Nükleer Tıp Teknikleri TYT 50 316,1815 703.797
3
Dokuz Eylül Üniversitesi
Nükleer Tıp Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 1 -- ---

Nükleer Tıp Teknikerliği Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Nükleer Tıp Teknikerliği Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Nükleer Tıp Teknikerliği Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Sağlık
 • 2 Sağlık Hizmetleri
 • 3 Hastaneler
 • 4 Sağlık Hizmetleri
 • 5 Yiyecek Hizmetleri