Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmetler Bölümü Nedir?

Sosyal Hizmetler Bölümü, bakıma ve yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşadığı ya da barındığı alanlarda görev alacak meslek mensuplarını yetiştirmeyi amaçlar. İnsanların genel refahını artırmak amacıyla kişilerden ailelere, ailelerden grup ve topluluklara kadar herkesi kapsayan bir disiplin ve çalışma alanı sosyal hizmetler olarak adlandırılır. Bu kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmek ve korumak adına yapılan tüm çalışmalar sosyal hizmetler adı altında gerçekleştirilir. Sosyal Hizmetler Bölümü ile ülkede yer alan yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmak ve yardım eli uzatmak amaçlanır. Kamu ve özel sektörde çalışma imkanı bulan bölüm mezunları; sosyal değişimi ve gelişimi, bireylerin güçlenmesini ve özgürleşmesini destekler. Sosyal Hizmetler Bölümü insan haklarını, sosyal adalet, ortak sorumluluklara saygı ilkelerini benimser. Yaşam zorluklarıyla mücadele etmek ve daha iyi hale getirmek için kişilerle ve yapılarla çalışılır. Bu hizmetler ulusal veya bölgesel düzeyde sağlanır. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk fark etmeksizin desteğe ihtiyaç duyan bireyleri korumak sosyal hizmetin sorumluluğu altındadır. Sosyal Hizmetler Bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olması, yardım ve sosyal faaliyetlerde etkili bir iletişim sağlayabilecek olması, disiplinli olması, sorumluluk bilincine sahip olması gerekir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Sosyal Hizmetler Bölümünün eğitimi iki farklı tercih seçeneği sunar. Bunlardan biri 2 yıllık ön lisans diğeri ise 4 yıllık lisans eğitimidir. Türkçe eğitim verilen bölümün lisans programlarının bazılarında İngilizce hazırlık sınıfı da yer almaktadır. Sosyal Hizmetler taban puanı farklılık gösterebilir. Bu bağlamda ilgili bölümü tercih etmek isteyen adaylar, Sosyal Hizmetler sıralamasını göz önünde bulundurarak bir tercihte bulunabilirler. Açıköğretim Fakültesinde de 4 yıl eğitim içeren Sosyal Hizmetler Bölümü yer alır. Örgün ve açık öğretim mezunlarının yasal ve kazanılan haklar açısından bir farkı bulunmaz ancak eğitim içeriği, niceliği, mezuniyet sonrası kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlik açısından farklılık gözlemlenebilir. Diğer yandan ön lisans olarak bölümü bitiren kişiler, Dikey Geçiş Sınavına girip yeterli puanı almaları halinde lisans programına geçiş hakkına sahip olabilirler.

Sosyal Hizmetler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Bölümünü lisans düzeyinde tercih etmek isteyen kişiler, belli dersleri başarıyla tamamlamaları halinde mezuniyet elde edecektir. Bölümde eğitim süresi boyunca yer alan temel dersler ise şu şekilde sıralanır:

 • Sosyoloji
 • Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Hizmet Mevzuatı
 • Sosyal Hizmet Kuramları
 • Psikoloji
 • İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama
 • Ruh Sağlığı ve Bozuklukları
 • Engellilere Sosyal Hizmet
 • Sosyal Politika
 • Göçmen ve Sığınmacılara Sosyal Hizmet
 • Sosyal Antropoloji
 • Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet
 • Sosyal Hizmet Kuruluşları

Bu temel derslerin yanı sıra Felsefeye Giriş, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Aile Hukuku, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Evde Bakım Hizmetleri, Sosyal Politika ve Planlama, Sosyal Antropolojiye Giriş, Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri gibi önemli dersler de müfredatta yer alır. İki yıllık ön lisans programında okuyan öğrenciler ise Sosyal Hizmete Giriş, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Temel Bakım Hizmetleri, Çalışma Etiği ve daha pek çok dersten sorumludur. Sosyal Hizmetler lisans bölümünü bitiren kişiler Sosyal Hizmetler Uzmanı unvanını elde eder.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyal çalışmacılar toplumun hassasiyet gerektiren gruplarına ve bireylere ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmak, destek olmak, refah seviyesini artırmak üzere çalışma gerçekleştirir. Aynı zamanda sosyoloji, psikoloji, toplum gelişimi, siyaset bilimi, ekonomi ve toplum gelişimi gibi sosyal konularda topluma ayak uydurmak ve uygulamak üzere çalışmalar gerçekleştirirler. Sosyal hizmetler mezunu ne iş yapar sorusuna; birey, aile, grup ve topluluk düzeyinde açık ve kapalı mekanlarda sosyal ilişkileri geliştirmeyi ve sosyal terapi sağlamayı hedefler, şeklinde de yanıt verilebilir. Bölüm mezunlarının görevleri arasında suça sürüklenen çocukları topluma kazandırmak, yaşlıların sağlıklı ve güven içerisinde hayat sürmesini sağlamak, engelli bireylerin toplumda erişilebilirliğini desteklemek, her türlü şiddetle mücadele etmek, insan haklarının savunuculuğunu yapmak gibi işlevler de bulunur. Bununla birlikte sosyal hizmet uzmanı; gelir eşitsizliği, yoksulluk ve sosyal adaletsizlik ile mücadele eder. Sosyal hizmetler ne iş yapar sorusuna sahada çalışan ve masa başı çalışan uzmanlar için farklı yanıtlar verilebilir. Sahada çalışan uzmanlar genel olarak yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım götüren, çevre araştırmaları yapan ve çeşitli konferanslarda görev alan kişilerdir. Bu kişiler aktif bir iş halindedir ve insanlarla sıkça iletişim içerisinde olurlar. Masa başı sosyal hizmetler uzmanı ise daha çok devlet bünyesinde araştırma ve analiz yapar. Bu doğrultuda raporlama, gerekli yerlere yardım ulaştırılması konusunda incelemeler yapma, rehberlik hizmeti ile uğraşırlar. Çocuk ve genç bireyler için kreşten üniversiteye dek tüm eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerin sosyal denge, çevreye uyum ve verimlilik hedefleri doğrultusunda sosyal çalışma sağlarlar. Aynı zamanda öğrencilerin ders verimliliklerini artırmak üzere derslerini etkileyen aile sorunlarının çözülmesi konusunda da destek sağlarlar. Topluma uyum sağlamakta zorlanan kişilerin topluma kazandırılması konusunda çalışma yürütürler.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olan kişiler, sosyal hizmet konusunda faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde görev alabilir. Devlet ve özel sektörde iş imkanına sahip olan meslek mensuplarının kamuda çalışabileceği yerler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Araştırma Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları, çocuk esirgeme kurumları, çocuk mahkemeleri, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, cezaevleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, huzurevleri, sivil toplum kuruluşları olarak belirtilebilir. Devlet hastaneleri, sığınma evleri, özel çocuk bakım yuvaları, emekli sandığı, çocuk izlem merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, aile danışma merkezi, belediyeler, hastane ve sağlık ocakları, valilik ve kaymakamlıklar da sosyal hizmet uzmanlarının çalışabileceği yerlerdir. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen Sosyal Hizmetler Bölümü mezunlarının ilgili yıla ait Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli atama puanını alması gerekir. Ancak özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşlar için zorunlu sınav koşulu bulunmamaktadır. Bu sektörde ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, fabrikalarda, kreş ve ana okullarında görev yapabilirler. Çocuk refahı alanında faaliyet göstermek üzere yetiştirme yurtları, koruyucu aile ve evlat edinme merkezleri, çocuk kulüplerinde sosyal hizmetler uzmanı görev yapabilmektedir. Gençlik refahını artırmaya yönelik olarak öğrenci yurtlarında, gençlik merkezlerinde, üniversitelerde yer alan sosyal merkezlerde ve öğrenci sağlık merkezlerinde de adaylar iş imkanına sahiptir. Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun olan kişiler, kamu veya özel sektördeki iş olanaklarını değerlendirerek kariyer elde edebilmektedir. Bu bölümden mezun olanlar, Kariyer.net'ten sosyal hizmet uzmanı iş ilanları seçeneklerini inceleyerek kendileri için en uygun olan ilana başvuruda bulunabilirler.

Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Hizmetler 5 80 300,4622 877,011
2
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Sosyal Hizmetler 5 60 277,46082 1,180,813
3
Ardahan Üniversitesi
Sosyal Hizmetler 5 40 241,32951 1,767,168
4
Artvin Çoruh Üniversitesi
Sosyal Hizmetler 5 60 244,93744 1,702,649
5
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Sosyal Hizmetler 5 50 282,34886 1,111,401

Sosyal Hizmetler Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Sosyal Hizmetler Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Eğitim
 • 2 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • 3 Sağlık
 • 4 Kamu / Devlet
 • 5 Gıda

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Eğitim
 • 2 Satış
 • 3 Hizmet
 • 4 Sağlık
 • 5 Muhasebe