ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2014’ün ilk çeyreğini kapsayan araştırmada istihdam planları olumlu yönde seyrediyor ve bunların arasında elektrik, gaz ve su sektöründeki işverenler net istihdam görünümünde yüzde 33’lük artışla en iyimser işe alım planlarını bildiriyor.

İstimdam ve 2014ManpowerGroup tarafından her çeyrek hazırlanan Manpower İstihdama Genel Bakış Araştırması 2014 birinci çeyrek istihdam beklentileri açıklandı. Türkiye’den de 1.001 temsilci işveren ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre Türk işverenler Ocak-Mart dönemi için umut vaat eden işe alım planları bildiriyor. İşverenlerin yüzde 25’i istihdam artışı beklerken yüzde 9’u düşüş öngörüyor ve yüzde 65’i de herhangi bir değişiklik beklemediklerini belirtiyor.

İşe alım tahminleri olumlu ancak mütevazi

Birinci çeyrek öngörülerini değerlendiren Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, durgunluk ve durgunluk sonrası dönemlerde de Türk işverenlerin istikrarlı bir çizgide ve etkileyici oranlarda işe alım planları bildirmeyi sürdürdüklerini kaydediyor.

Hatipoğlu, “Yeni araştırmamız, 2014 yılının ilk çeyreği için işe alım tahminlerinin hala olumlu ancak daha mütevazı seviyelere çekildiğini ortaya koyuyor. Yine de, bölgenin en güçlü işe alım planlarının Türkiye’deki işverenlerden gelmesiyle birlikte, birinci çeyrekte iş arayanların olumlu istihdam tablosundan istifade edebileceğini söyleyebiliriz” diye konuşuyor.

Türkiye 2014 birinci çeyrek Net İstihdam Görünümü: +%16

Toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesinden, önümüzdeki çeyrekte iş yerlerinde istihdam düşüşü bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanan Net İstihdam Görünümünde ise Türkiye’de birinci çeyrekte yüzde 16’lık bir artı puan gözüküyor. Buna göre beş bölgenin tamamında işverenler, 2014 yılının birinci çeyreği süresince personel sayılarının artmasını bekliyor. En iyimser işe alım planları istihdam görünümünün sırasıyla +%21 ve +%20 olduğu İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nden geliyor. Marmara’da işverenler +%19 ile iyimser bir işe alım beklentisi bildiriyor. Diğer yerlerde, işverenler hem Karadeniz hem de Akdeniz için +%10’luk temkinli iyimser bir görünüm ifade ediyor. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında işe alım planları beş bölgenin hepsinde daha güçlü̈.

Elektrik, gaz ve su sektörleri öne çıkıyor

Araştırmaya göre, gelecek çeyrekte istihdamın 11 sektörün 10’unda artması bekleniyor. Elektrik, gaz ve su sektöründeki işverenler +%33’lük Net İstihdam Görünümüyle en iyimser işe alım planını bildiriyor. Kamu & sosyal hizmetler sektöründeki işverenler+%24’lük bir görünüm ile aktif bir işgücü̈ pazarı öngörürken finans, sigorta, emlak kurumsal hizmetler sektörü̈ ve ilaç sektörü görünümler +%20’de kalıyor.

rehahatipoglu
Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu

Reha Hatipoğlu konuyla ilgili olarak, “Türkiye’nin görünümü̈ ilaç ve toptan & perakende ticaret sektörlerindeki yıldan yıla gözlemlenen önemli iyileşmelerle ivme kazanıyor. Bunun yanı sıra, özelleştirmelerin devam ettiği, elektrik, gaz ve su sektöründeki işverenler birinci çeyrek için +%33’lük net istihdam görünümüyle en iyimser işe alım planlarını bildiriyor. Aktif bir sürece girmeye aday bir diğer sektör ise yaklaşan yerel seçimlerin de etkisiyle kamu & sosyal hizmetler sektörüdür. Bu sektördeki işverenler +%24 ile hareketlenen bir işgücü̈ pazarının sinyallerini veriyor” yorumunu yapıyor.

Bunun yanı sıra restoran & otelcilik sektöründeki işe alım planları işverenlerin -%2 yönündeki öngörüleriyle belirsiz gözüküyor. 2013’ün 1. çeyreği ile karşılaştırıldığında 11 sektörün dokuzunda işe alım beklentileri güçleniyor. 

2014’e girerken piyasadaki belirsizlik ortamı işverenleri endişelendirmeye devam ediyor 

İşe alım konusundaki iyimserlik üç ay öncesine göre 21 ülkede ve bölgede güçlenirken 15’inde zayıflıyor. Görünümler ayrıca yıldan yıla karşılaştırmada, 21 ülkede ve bölgede güçlenirken 17’sinde düşüş gösteriyor. Küresel iş gücü̈ piyasalarının geneline bakıldığında, işe alım yöneticileri arasında ağır basan belirli bir trend olduğuna dair çok az ibare var. İlk çeyrek araştırması piyasadaki belirsizliğin işverenleri endişelendirmeye devam ettiğini anlatıyor ve bu işverenlerin çoğu personel sayılarını artırmayı fakat durgunluk öncesi döneme kıyasla bunu çok daha mütevazı oranlarda yapmayı planladıklarını bildiriyor.

Dünyadan işe alım planı beklentileri

Dünya çapında işe alım beklentilerinin en yüksek olduğu işverenlerin Tayvan, Hindistan ve Yeni Zelanda’da olduğu göze çarpıyor. En zayıf – ve tek negatif – Net İstihdam Görünümleri İtalya, İrlanda, Finlandiya, İspanya, Slovakya ve Belçika’da öngörülüyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi’nde işe alım eğilimleri araştırmaya katılan 24 ülkenin 16’sında işverenlerin olumlu işe alım tahminleri ile karışık bir tablo sergilemeye devam ediyor. Üç ay öncesine göre 24 ülkeden 15’inde Görünümler iyileşirken yedisinde aşağı yönlü olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, tahminler 13 ülkeden iyileşirken sekizinde zayıflıyor. Euro-bölgesi GSYİH tahminleri, ekonomideki toparlamanın son derece yavaş adımlarla gerçekleştiğini ve işsizliği kayda değer oranlarda azaltmak için yeterli olmayacak bir hızda devam ettiğini öneriyor. Bu durum; özellikle de 25 yaş ve altı grubunda işsizliğin yüzde 24’ün üzerinde kalmaya devam ettiği genç nüfus arasında hakim.

Bölgenin en güçlü̈ işe alım planları Türkiye’den; en zayıf tahminleri ise arka arkaya 12 çeyrektir işverenlerin olumsuz işe alım beklentileri ifade ettiği İtalya’dan geliyor. Buna karşılık, Görünümün arka arkaya altıncı çeyrektir yükselmesiyle ve işverenlerin beş yıl içindeki en güçlü̈ işe alım planlarını bildirmeleriyle Yunanistan, iş arayanlar için önümüzdeki üç ay boyunca fırsatlar sunarak, ciddi oranlarda iyileşeceğini müjdeliyor.