Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa’nın Genel Müdürlüğü görevine 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vecih Yılmaz atandı.

Vecih Yılmaz, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, eş zamanlı olarak aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yan dal programını tamamlamıştır. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2005 yılında Deloitte bünyesinde denetçi olarak başlayan Yılmaz, 2009 yılında Sabancı Topluluğu’na katılarak, 2009-2013 yılları arasında Sabancı Holding’de Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, 2013-2015 yılları arasında Enerjisa Enerji’de Finansal Kontrol ve Risk Müdürü olarak görev yapmıştır. 2015- 2017 yılları arasında Kibar Grubu’nda sırasıyla Assan Panel’de CFO ve Kibar Holding’de Mali İşler Direktörü pozisyonlarını yürütmüştür. 2017 yılında tekrar Sabancı Topluluğu’na katılan Yılmaz, Haziran 2017 ve Nisan 2019 tarihleri arasında Sabancı Holding’de Finans Direktörü olarak atanmış ve ayrıca Kordsa ve Yünsa’da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Vecih Yılmaz, Nisan 2019 tarihinden itibaren Çimsa’da Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı rolünü yürütmekteydi.